Ortec Finance: Marktwaarde corporatiewoningen gestegen

De marktwaarde in verhuurde staat van huurwoningen van woningcorporaties nam in 2017 toe met 7,7 procent. Dat blijkt uit onderzoek van Ortec Finance onder 102 woningcorporaties.

Ortec Finance vergeleek de marktwaarde van huurwoningen van corporaties in 2017 met die van 2016. De marktwaarde in verhuurde staat is een manier om de potentiële waarde van huurwoningen te bepalen, die corporaties sinds 2016 voor hun jaarrekeningen moeten gebruiken. Er zijn verschillende manieren om deze waarde te bepalen, vastgelegd in het Handboek Marktwaardering van het ministerie van BZK.

Full-versie

De stijging van 7,7 procent vond plaats bij de woningen waarbij een taxateur de marktwaarde vaststelt (full-versie). Ortec Finance wijt de stijging vooral aan een daling van de disconteringsvoet en een stijging van de leegwaarde. De verkoopbeperkende maatregel die vorig jaar werd ingevoerd had een negatief effect van 3,3 procent.

Basisversie

Woningcorporaties kunnen voor de waardering van hun vastgoed ook de basisversie toepassen. De marktwaarde van de huurwoningen die met de basisversie zijn gewaardeerd steeg veel minder: 0,8 procent. Dat zit volgens Ortec Finance vooral in indexeringen en systeemeffecten (aanpassing handboek). Ondanks aanpassingen van het handboek laten full-versie en basisversie nog verschillen zien.

Beleidswaarde

Het WSW en de Aw introduceerden in 2017 de beleidswaarde, een afgeleide van de marktwaarde. Ortec Finance zet vraagtekens bij de bruikbaarheid van onderdelen van de marktwaarde voor het bepalen van de beleidswaarde. Bij gelijke woningen zijn nu grote verschillen te zien. Het gebruik van data uit de marktwaarde voor de beleidswaarde moet uniformer gebeuren, stelt Ortec Finance.