Parameters voor invullen dPi gepubliceerd

Nieuws Nieuws · 17 augustus 2018

De Autoriteit woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben de parameters gepubliceerd die corporaties moeten hanteren bij het invullen van de Prognoseinformatie (dPi). Het gaat hier om de set economische parameters voor de dPi 2018. Het betreft de periode 2019-2023.

Dit jaar kunnen woningcorporaties deze gegevens voor het eerst doorgeven via Standard Business Reporting (SBR). Het ketenteam SBR-wonen leidt dat in goede banen. En bedrijfswaarde wordt vervangen door beleidswaarde. Hierdoor hoeven corporaties veel minder details aan te leveren.

Prognose

De parameters helpen voor corporaties bij de actualisering van de meerjarenprognose. De manier van indexeren van de marktwaarde in verhuurde staat en de beleidswaarde in de prognosejaren staat omschreven in de Toelichting op prognose marktwaarde en beleidswaarde in dPi.