Aedes Handboek Asbest

Nieuws Nieuws · 23 februari 2016
Expert
Gerrie van der Breggen
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Aedes publiceerde in februari 2016 een geactualiseerde versie van het Handboek Asbest. Dit handboek ondersteunt corporaties bij het maken van asbestbeleid en het geven van opdrachten voor het inventariseren en verwijderen van asbest uit woningen. In deze nieuwe editie is extra aandacht voor nieuwe wetgeving en vernieuwende werkmethoden.

Veel woningcorporaties hebben te maken met asbest. Tot 1994 was het een gangbaar bouwmateriaal. Inmiddels is bekend dat asbest zeer schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Corporaties spannen zich daarom in om de aanwezigheid van asbest in woningen te inventariseren en de risico’s in kaart te brengen. Sinds de eerste editie van het Aedes Handboek Asbest (2009) is de wet- en regelgeving voor asbest veranderd en hebben corporaties meer ervaring opgedaan met het verwijderen ervan. Daarom deze geactualiseerde versie.

Actuele wetgeving

Aan deze nieuwe editie van het handboek is een vijfde deel toegevoegd met een overzicht van de actuele ontwikkelingen in de wetgeving. Ook wordt ingegaan op vernieuwende werkmethoden. Door processen anders in te richten, blijven de kosten van ingewikkelde en dure processen binnen de perken. Als deze nieuwe werkmethoden straks landelijk gevalideerd worden, zijn ze toepasbaar voor alle corporaties. Dat is goed nieuws ten opzichte van de huidige aanpak waarbij, ondanks beperkte risico’s, voor sommige toepassingen toch strenge regels gelden.

Asbestbijeenkomsten

Aedes organiseert dit jaar drie regionale bijeenkomsten over asbest. De eerste bijeenkomst is op 30 juni in Eindhoven. Daarin wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen rond het landelijk asbestvolgsysteem (LAVS), het Aedes Protocol asbesthoudende beglazingskit, professionele opdrachtverlening voor asbestinventarisatie en –sanering en het verbod op bezit van asbestdaken (in 2024). Binnenkort volgt meer informatie over programma en aanmelding.