Alles over veilig werken in de Arbo-werkboeken van FLOW

Expert
Erwin Steinmeier
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

Woningcorporaties zijn als opdrachtgever verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving: op de bouwplaats, bij (groot) onderhoud en bij beheer en reparaties. In de Arbowet staat precies omschreven wat hiervoor nodig is. Wat dat in de praktijk betekent voor woningcorporaties is uitgewerkt in de Arbo-werkboeken van FLOW (Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties).

Er zijn vier Arbo-werkboeken voor veilig werken in bouw, onderhoud en beheer. Deze werkboeken bevatten informatie, voorbeelden en praktische hulpmiddelen als vragenlijsten, procedures, V&G-plannen, contractstukken, checklists en informatie over programma’s van eisen.

In aanvulling op de Arbo-werkboeken heeft FLOW Arbo-bladen opgesteld met gerichte informatie over aspecten van veilig werken voor woningcorporaties. Naast de Arbo-werkboeken voor technische afdelingen, zijn er ook twee Arbo-werkboeken voor de kantooromgeving.

Goed opdrachtgeverschap

'Als opdrachtgever hebben corporaties verplichtingen en verantwoordelijkheden', vertelt Bob Kempink, directeur van FLOW. 'Als je daar niet aan voldoet, riskeer je een forse boete. Maar erger nog, dan kunnen onveilige situaties ontstaan. De Arbo-werkboeken helpen corporaties om alles op het gebied van Arbo-regelgeving goed op orde te hebben. Daarin staat beschreven waarvoor corporaties verantwoordelijk zijn, waaraan ze moeten voldoen, wat ze geregeld moeten hebben. Sommige veiligheidsmaatregelen voelen misschien wat overdreven, zoals de verplichting tot zekeren als je na een storm een paar dakpannen recht wilt leggen. Maar er kan echt ontzettend veel mis gaan.' De eerste versie dateert van 2007, toen de nieuwe Arbowet van kracht werd. Sindsdien zijn jaarlijks updates gemaakt, zodat de werkboeken altijd voldoen aan de laatste regelgeving. Het is dan ook handig om bij elk nieuw project de laatste versie te downloaden.

Regels en tips

De Arbo-werkboeken zijn bestemd voor projectleiders, werkvoorbereiders, opzichters en toezichthouders, maar ook voor de allround vaklieden. Kempink: 'Voor iedere corporatiemedewerker die betrokken is bij bouw-, beheer- en onderhoudswerkzaamheden bevatten de werkboeken praktische tips. Zowel over projectleiding als voor de uitvoering. Alle regeltjes die ertoe doen zijn tot op de laatste punt en komma uitgewerkt. De regels worden afgewisseld met concrete voorbeelden. Bijvoorbeeld dat het bij inspecties van kruipruimtes verplicht is altijd met zijn tweeën te werken, waarbij er een boven de vloer blijft voor het geval er in de kruipruimte iets gebeurt.'

Goede voorbereiding

Bij nieuwbouw en herstructurering begint goed opdrachtgeverschap al in de ontwerpfase. De opdrachtgever moet de voorwaarden scheppen zodat uitvoerende partijen aan de Arbowet kunnen voldoen. Daarbij gaat het om risico's inventariseren, maatregelen treffen en zorgen dat bij de uitvoering duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. Een corporatie kan die taken uitbesteden aan een V&G-coördinator (Veiligheid & Gezondheid), maar dan nog blijft de opdrachtgever aansprakelijk voor de naleving van verplichtingen en verantwoordelijkheden.