Brandveiligheid hoog op de agenda

Nieuws Nieuws · 4 februari 2019
Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

De samenwerking intensiveren op het gebied van brandveilig wonen. Dit is het doel van de intentieovereenkomst Samen Brandveilig die woningcorporatie Woonstede, brandweer Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) en de omgevingsdienst de Vallei (ODDV) ondertekenden op 23 januari 2019. 

Woonstede is al langer bewust bezig met brandveiligheid, maar het kon beter en concreter. In 2016 worstelden ketenpartners in de onderhoudsprojecten met de prestatie-indicator brandveiligheid. Uit de inspectierapporten bleek onvoldoende eenduidigheid in aanpak en diepgang en inspectiepartijen kwamen met verschillende beoordelingsresultaten.

Brandveiligheidsbeleid

In Nederland is geen standaard richtlijn voor het inspecteren van brandveilig wonen. Daarom stelden Woonstede met VGGM en ODDV in 2018 gezamenlijk brandveiligheidsbeleid op met richtlijnen om de brandveiligheid van woningen te verbeteren.

Om eind 2022 alle woningen vluchtveilig te hebben gaan de samenwerkingspartners dit beleid nu omzetten naar concrete acties. Zo gaan ze onder andere woningen en woongebouwen inspecteren op brandveiligheid en waar nodig voorzorgsmaatregelen nemen, rookmelders aanbrengen en huurders informeren over het verkleinen van brandrisico’s in en rondom hun woning.

Intensieve samenwerking

Woningcorporaties werken samen met de VGGM om de brandveiligheid van huurwoningen te verbeteren. In Gelderland doen zo’n 30 corporaties actief mee aan deze kenniskring en zijn er ongeveer 10 intentieovereenkomsten afgesloten. Zo ook Woonstede in Ede.

Noot

Om brandveiligheidsrisico’s snel in kaart te kunnen brengen heeft Aedes een brandveiligheidsapp ontwikkeld. Op 6 februari 2019 zal Aedes-voorzitter Marnix Norder de gratis Aedes-app Brandveiligheid laten lanceren door minister Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken.