Handreiking brandveilige woningen voor ouderen

Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Als ouderen langer zelfstandig blijven wonen, brengt dat veiligheidsrisico’s met zich mee. Als er bijvoorbeeld brand uitbreekt in of om de woning is deze doelgroep extra kwetsbaar. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum maakte een handreiking voor woningcorporaties over brandveiligheid bij ouderenhuisvesting en wonen met zorg.

Eisen en verantwoordelijkheid

De handreiking (PDF) brengt in kaart aan welke eisen een brandveilige corporatiewoning moet voldoen. Er is speciale aandacht voor verschillende vormen van wonen met zorg, waaronder (voormalige) verzorgingshuizen, aanleunwoningen en ‘gewone’ wooncomplexen. Met de handreiking kunnen woningcorporaties ook bepalen waar hun verantwoordelijkheid ligt; die is nu lang niet altijd duidelijk.

Aandacht

In de corporatie- en zorgsector is toenemende aandacht voor brandveiligheid en ouderenhuisvesting. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg zet zich in om de risico’s ervan gezamenlijk met woningcorporaties, zorgaanbieders, brandweer, burgers en overheid aan te pakken.