Installatie en onderhoud cv-ketels alleen door erkende installateurs

Nieuws Nieuws · 7 februari 2019

Om ongelukken met koolmonoxide te voorkomen, mogen alleen erkende bedrijven met gekwalificeerd personeel cv-ketels en warmwatertoestellen aansluiten en onderhouden. Het ministerie van BZK verwacht dat de wettelijke verplichting vanaf 2021 van kracht wordt.

De komende jaren zijn volgens het ministerie nodig voor het maken van wetgeving, opzetten van erkenningsregelingen, verbeteren van de kwaliteitsbewaking door bedrijven en bijscholen van monteurs. De installatiebranche bestaat uit ongeveer 18.000 installatiebedrijven, het merendeel hiervan is eenmanszaak.

Positief

De strengere regelgeving sluit goed aan bij het beleid en de eisen die Aedes stelt aan installatiebedrijven. In de zomer van 2016 publiceerde Aedes een factsheet, met de belangrijkste controlepunten voor cv-installaties op een rij. Mede naar aanleiding van het rapport Koolmonoxide, onderschat en onbegrepen gevaar, van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dit rapport is een belangrijke aanleiding voor het aanscherpen van de regels.