Speciale app maakt corporatiewoningen ouderen brandveiliger

Woningcorporaties zorgen ervoor dat ouderen op een veilige manier zelfstandig kunnen wonen. Daarom zetten corporaties zich in voor een brandveilige woning. Met een speciaal ontwikkelde app kunnen complexbeheerders van corporaties voortaan de brandveiligheid snel in kaart brengen. Minister Kajsa Ollongren (BZK) nam de Aedes-brandveiligheidsapp woensdag 6 februari officieel in gebruik. Op 28 februari was er een instructiewebinar over.

Minister Ollongren is blij dat corporaties zoveel aandacht hebben voor brandveiligheid: ‘Ouderen blijven langer thuis wonen, dus moeten bedacht zijn op risico’s. Daar kunnen ze zelf iets aan doen, maar het gebouw moet ook maximaal veilig zijn. Voor woningcorporaties en hun gebouwbeheerders is deze app daarom heel behulpzaam om risico’s te bepalen en voor oplossingen te zorgen.’ 

Aedes-voorzitter Marnix Norder: ‘Vroeger werd in een verzorgingshuis de brandveiligheid continu in de gaten gehouden. Nu ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen, is een huis meer dan het bieden van vier muren en een dak. Met deze praktische app kunnen corporaties kordaat handelen voor een brandveiliger complex.’

App

De app geeft corporatiemedewerkers inzicht in de brandveiligheid van een gebouw. Met een mobiele telefoon of tablet krijgt de beheerder onder meer in beeld of vluchtdeuren makkelijk te openen zijn, of het pand is uitgerust met rookmelders en of vluchtwegen vrij zijn van obstakels. Daarnaast stelt de app aanpassingen voor die de brandveiligheid verder verbeteren. 

Langer zelfstandig wonen

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig, ook als zij slecht ter been zijn en dus minder makkelijk kunnen vluchten bij een calamiteit. Corporaties geven daarom extra aandacht aan de brandveiligheid in complexen waar veel ouderen wonen. Woningcorporatie Habion doet dat in de regio Amsterdam Amstelland bijvoorbeeld in samenwerking met de brandweer.

Webinar Aedes-brandveiligheidsapp

Hoe kunnen corporatiemedewerkers met de Aedes-app Brandveiligheid woongebouwen inspecteren waar veel ouderen wonen? Dat hoort u in het instructiewebinar Aedes-app Brandveiligheid: aan de slag! 

In drie kwartier lichten Rogier Goes (projectleider Brandveiligheid Aedes), Hajé van Egmond (adviseur Brandveiligheid) en Raoul Willemsen (ontwikkeling software Go2Sure) toe hoe Aedes-leden de gratis app het beste kunnen gebruiken. Kijk hier het webinar terug.

Voor wie?

Het webinar is geschikt voor strategische corporatiemedewerkers zoals manager Wonen of Vastgoed en als uitvoerende corporatiemedewerkers zoals gebouwbeheerders of onderhoudsmedewerkers.

Aanvragen app

De Aedes-brandveiligheidsapp is ontwikkeld met veiligheidsdeskundigen en getest met medewerking van woningcorporaties en brandweer. Eerder stelde Aedes samen met ActiZ en Brandweer een checklist Zelfstandig wonen & brandveiligheid en de factsheet Brandveiligheid van ouderenwoningen op. De huurder kan zelf ook zijn huurwoning brandveiliger maken met de folder Brandveilige huurwoning vol handige tips.