Hoe stel ik een integriteitscode op?

Expert
Barbara Mossinkhof
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

Een integriteitscode is een gedragscode waarin normen en regels staan wat medewerkers wel en niet mogen doen. Het biedt houvast en geeft duidelijkheid over hoe er met bepaalde situaties wordt omgegaan.

De code bestaat meestal uit een aantal kernwaarden van de onderneming, die in concrete gedragsregels zijn uitgewerkt. Voorbeeld: het vermogen van een corporatie is maatschappelijk bestemd, daar moet je dus zorgvuldig mee omgaan (kernwaarde). Een uitwerking daarbij kan zijn dat apparatuur uit de werkplaats niet voor privédoeleinden mag worden gebruikt.

Code samen opstellen met medewerkers

Belangrijk bij het opstellen van een integriteitscode is dat het in samenwerking gebeurt met alle medewerkers van je organisatie. Hierdoor is de code het eindresultaat van een bewustwordingstraject binnen de organisatie over integriteit. Door het organiseren van bijvoorbeeld kernwaarden discussies en/of dilemmatrainingen, kan de bewustwording worden bevorderd. Het eindresultaat is een integriteitscode met draagvlak vanuit de organisatie.

Handboek integriteitsbeleid

Aedes en de Vereniging voor Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) publiceerden in 2012 Tussen regels en gedrag. Een handboek integriteitsbeleid voor woningcorporaties. Dit handboek biedt corporaties handvatten bij het opstellen en waarborgen van een integriteitsbeleid. Het bevat tips, advies en praktische instrumenten. Aedes en VTW werken aan een update van het Handboek waarvan de publicatie in 2022 wordt verwacht.