Model-klokkenluidersregeling voor woningcorporaties

Expert
Barbara Mossinkoff
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

Woningcorporaties nemen integriteit zeer serieus. Bovendien zijn organisaties met meer dan 50 werknemers volgens de wet verplicht een klokkenluidersregeling te hebben. Dat geldt ook voor alle leden van Aedes. Daarom publiceert Aedes de Modelregeling omgaan met melden vermoeden misstand of integriteitsschending. Daarbij publiceert Aedes het Spoorboekje procedure melden misstanden, een vereenvoudigde weergave van de bepalingen in de Wet Huis voor Klokkenluiders.

De Wet Huis voor Klokkenluiders geldt vanaf 1 juli 2016. Deze wet regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers die een misstand willen melden. De klokkenluiderswet geldt voor werknemers en werkgevers. Een werknemer kan een melding doen als hij denkt dat er iets mis is in de organisatie waar hij werkt of heeft gewerkt. Een werknemer is verplicht de misstand eerst intern te melden. Mocht een interne melding niet afdoende zijn afgehandeld, dan kan de misstand extern worden gemeld.

Klokkenluidersregeling

In een klokkenluidersregeling staat hoe de werkgever omgaat met meldingen van een vermoeden van een misstand. Woningcorporaties die al zo’n regeling hadden vóór 1 juli 2016, moeten deze aanpassen aan de nieuwe wet. De modelregeling van Aedes kunnen woningcorporaties gebruiken als voorbeeld. Het staat corporaties vrij om af te wijken van de tekst, zolang deze maar wel voldoet aan de Wet Huis voor Klokkenluiders.

‘Spoorboekje’

In het Spoorboekje procedure melden misstanden staat in stappen uitgelegd hoe een werkgever of een werknemer van een woningcorporatie melding kan doen van een misstand bij de corporatie. Van het vermoeden van een misstand tot zo nodig een onderzoek door de Autoriteit woningcorporaties. Hierover heeft het Huis voor Klokkenluiders zelf een handreiking uitgebracht.