Christiane Hogeweg

Belangenbehartiger
Afdeling Belangenbehartiging Publieke Zaak
Christiane Hogeweg

Ik ben werkzaam als coördinator en secretaris van de NVBW (Nederlandse Verenging Bestuurders Woningcorporaties). Daarnaast ben ik actief als belangenbehartiger Verduurzaming, met speciale aandacht voor de isolatiestandaard en de NTA8800.