Aangepast WWS per 1 oktober 2016 van kracht

Het woningwaarderingsstelsel is per 1 oktober veranderd. Gerenoveerde woningen en kleine woningen in de regio Amsterdam en Utrecht kunnen meer WWS-punten krijgen. De wijzigingen komen grotendeels overeen met het voorstel dat minister Blok op 23 mei 2016 naar de Tweede Kamer stuurde.

Kleine woningen in Amsterdam en Utrecht van maximaal 40 vierkante meter kunnen meer WWS-punten krijgen. Het gaat om alle gemeenten in de zogeheten COROP-regio's Utrecht en Groot-Amsterdam (dus ook bijvoorbeeld Purmerend en Diemen). Zo wil de minister het aantrekkelijker maken om daar kleine vrije-sectorhuurwoningen te bouwen met een huur net boven 710 euro. Dit kondigde de minister 20 februari al aan. De maatregel duurt vijf jaar en geldt voor woningen die vanaf 2018 zijn gebouwd en verbouwd. In een eerder voorstel was dit nog vanaf 2017.

De wijziging van het puntensysteem stimuleert verder de ombouw van leegstaand vastgoed naar vrije-sectorhuurwoningen. Woningen die na ombouw of renovatie zeer energiezuinig zijn, krijgen extra punten. De maatregel geldt voor woningen die in de jaren 2015 tot en met 2019 zijn of worden opgeleverd.

Meer investeren

Verder krijgen gerenoveerde woningen tijdelijk extra WWS-punten. Het gaat om woningen die flink gerenoveerd zijn (voor minimaal 10.000 euro) maar die daarna niet voldoen aan de energieprestatie-eisen die gelden voor nieuwbouw. Deze woningen mogen 0,2 WWS-punt extra krijgen gedurende vijf jaar per investering van 1.000 euro. Met deze regeling wil de minister stimuleren dat verhuurders meer gaan investeren in renovatie.

Op 1 oktober 2015 is het woningwaarderingsstelsel ook al gewijzigd. De belangrijkste veranderingen hingen samen met de grotere rol van de WOZ-waarde in het puntensysteem.