Aedes: ‘Laat woningcorporaties meer doen voor middeninkomens’

Expert

Er is een groot tekort aan woningen. En voor de middeninkomens zijn de weinige woningen die er zijn ook nog eens onbetaalbaar. Woningcorporaties kunnen voor meer middenhuur-woningen zorgen als ze daarvoor meer ruimte krijgen. Dit bepleit Aedesbestuurder Rob Haans op 29 januari 2020 tijdens een rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden.

Het rondetafelgesprek van de Tweede Kamer (On)betaalbaar wonen voor middeninkomens gaat in op de woningmarkt en de problemen voor middeninkomens bij het vinden van betaalbare woningen. Tijdens het gedeelte over de sociale huursector geven achtereenvolgens Woonbonddirecteur Jansen, Aedesbestuurder Haans, Nibuddirecteur Vliegenthart en hoogleraar Boelhouwer hun visie.

Het kabinetsvoorstel om de inkomensgrenzen bij toewijzing van sociale huurwoningen te verlagen stuit op onbegrip bij deskundigen. ‘Mensen met een middeninkomen die niet in aanmerking komen voor private huur of een koopwoning moet je niet ook nog uitsluiten van de sociale huur’, aldus Rob Haans.

Kijk ook eens bij

Position paper

In de position paper die Aedes voor dit rondetafelgesprek heeft opgesteld staat beschreven wat woningcorporaties kunnen bijdragen, tegen welke obstakels zij nu aanlopen en welke overheidsmaatregelen noodzakelijk zijn.

De belangrijkste punten die Aedes bepleit:

  • Schaf de markttoets (inclusief marktverkenning) voor middenhuurwoningen af.
  • Verhoog de inkomensgrenzen voor sociale huur zodat ze beter aansluiten op de andere woningmarktsegmenten.
  • Geef ruimte om de liberalisatiegrens en inkomensgrenzen lokaal te verhogen, eventueel tijdelijk.
  • Verlaag belastingen voor corporaties, zodat ze meer investeringsruimte hebben.
  • Zorg dat lokale overheden voldoende bouwlocaties beschikbaar hebben voor betaalbare huur.