Belastingdienst herstelt fout met verklaring inkomensafhankelijke huurverhoging

Nieuws Nieuws · 8 juni 2020
Expert
Foto van Rob Ravestein
Rob Ravestein
Belangenbehartiger

De Belastingdienst heeft bij de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging van 2020 ten onrechte een AOW-leeftijd van 66 jaar en 8 maanden gehanteerd. Daardoor hebben 139 verhuurders voor 932 huishoudens ten onrechte een verklaring gekregen waarin staat dat het huishouden vanwege het inkomen in aanmerking komt voor een inkomensafhankelijke hogere huurverhoging.

De Belastingdienst heeft de programmatuurfout op woensdag 20 mei 2020 hersteld. Daarnaast zijn maatregelen genomen om een dergelijke fout in de toekomst te voorkomen, staat in een brief aan de Tweede Kamer. De Belastingdienst stuurt deze week een excuusbrief naar de betrokken 139 verhuurders en 932 huishoudens en informeert hen in die brief over de foutieve huishoudverklaringen. Deze huishoudens krijgen dus geen inkomensafhankelijke huurverhoging maar een reguliere huuraanpassing.

De regels

Huishoudens met een of meer AOW-gerechtigden en huishoudens van vier of meer personen zijn sinds 2017 uitgezonderd van de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging. De AOW-leeftijd van 66 jaar en 8 maanden stond geprogrammeerd in het systeem voor het verstrekken van huishoudverklaringen voor de huurverhoging. In het pensioenakkoord van 2019 is het tempo van de stijging van de AOW-leeftijd vertraagd, waardoor de AOW-leeftijd in 2020 op 66 jaar en 4 maanden is gesteld.

Datalek

Omdat van deze 932 huishoudens ten onrechte de inkomenscategorie van het huishoudinkomen (hoger dan 43.574 euro) is verstrekt, is er sprake van een datalek. De Belastingdienst heeft hiervan melding gemaakt bij de Autoriteit persoonsgegevens.