Community Huurdersparticipatie van start

Nieuws Nieuws · 6 juni 2023
Expert
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling

Wist je dat er een online omgeving is waar corporaties kennis, informatie en tips kunnen delen over hoe je huurders kunt betrekken bij actuele thema's en vraagstukken? De nieuwste Aedes-community Huurdersparticipatie is live! Doe je mee?

Participatie is steeds belangrijker voor corporaties. Een breed vraagstuk, dat veel onderwerpen en professionals binnen de corporatie raakt. Corporaties experimenteren met manieren om huurders beter, meer of anders te betrekken bij beleid en actuele vraagstukken.

Hoe betrek je huurders bij wat je doet als corporatie? Hoe bereik je ook andere of ‘stille’ (groepen) huurders? En welke nieuwe vormen van participatie zijn er?

Uitwisseling van ervaringen

In deze nieuwe community delen we brede kennis, nieuwe ontwikkelingen en ideeën over hoe je bewoners meer kunt betrekken bij (inhoudelijke) thema’s of vraagstukken die spelen, tot ook meer strategisch beleid. De uitwisseling van de aanpak en de hoe-dan?-vragen staan centraal. Ben jij hiermee bezig en wil jij sparren met collega's over participatie? Meld je dan snel aan!

De community Huurdersparticipatie is tot stand gekomen in samenwerking met KWH en een initiatiefgroep van Aedes-leden en staat open voor alle corporaties die lid zijn van Aedes en/of KWH.