Corporaties helpen huurders met betaalproblemen, zeker nu

Woningcorporaties laten huurders tijdens de coronacrisis niet in de steek. Zij zoeken een oplossing op maat voor elke huurder die minder inkomen heeft en daardoor moeite heeft om zijn woonlasten te betalen. Zeker in deze uitzonderlijke periode leveren corporaties maatwerk, juist voor de mensen die het hardst zijn getroffen.

Huurders met betalingsproblemen kunnen altijd al terecht bij corporaties voor hulp. Maar nu doen corporaties nog een stap extra. Ze gaan coulant om met huurachterstanden die door de coronacrisis ontstaan, stellen geen huurincasso in en zoeken per huurder een passende oplossing. Ook vinden er tijdens de coronacrisis geen huisuitzettingen plaats vanwege huurschulden. De corporaties WBO Wonen en Thuisvester en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties vertellen hoe ze deze oplossingen op maat bieden.

Twentse corporaties helpen huurders in financiële problemen

Via mails, de website en lokale media roept WBO Wonen in Oldenzaal huurders met betaalproblemen op zich te melden. Tot nu toe deden zo’n twintig huurders dat. Directeur-bestuurder Dick Mol denkt dat de komende maanden meer mensen moeite krijgen om de huur te betalen, maar verwacht geen grote aantallen hulpzoekers: ‘Veel van onze huurders zijn ouderen van wie de AOW en het pensioen gewoon doorlopen. Maar ook mensen met een uitkering of die werken in een sector die niet getroffen is, worden financieel niet geraakt door de coronacrisis.’

De corporatie houdt nog scherper dan normaal in de gaten welke incasso’s niet zijn gelukt of door de huurder gestorneerd. ‘We bellen iedereen na om te horen wat er speelt. Dat proactief contact opnemen wordt erg gewaardeerd. Samen kijken we vervolgens naar een goede oplossing. Kunnen wij het als corporatie oppakken of is het iets voor een welzijnsorganisatie?’

De eerste en belangrijkste actie is het stopzetten van de automatische huurincasso. ‘En uiteraard zetten we achterstanden niet door naar de deurwaarder’, vult Mol aan. ‘Het Rijk biedt diverse inkomensregelingen voor bedrijven en zzp’ers. Dat is het eerste vangnet, maar voor veel getroffen huurders is het onzeker hoe die regelingen voor hen uitpakken. We spreken daarom met hen af dat we, als we een aantal maanden verder zijn en de economie weer gaat draaien, opnieuw contact opnemen. Dan kijken we per huurder hoe zijn inkomen zich heeft ontwikkeld en wat de beste oplossing is. Bijvoorbeeld een betalingsregeling of huurkorting. Of dat gedeeltelijke kwijtschelding aan de orde is.’

De Twentse woningcorporaties, verenigd in WoON Twente, laten de jaarlijkse huuraanpassing op 1 juli gewoon doorgaan. Een generieke maatregel om die inflatieverhoging voor iedereen te schrappen, heeft volgens Mol geen zin: ‘Voor huurders die écht getroffen zijn door de coronacrisis, valt het inkomen soms volledig weg. Die groep help je niet met achterwege laten van een huurverhoging van een paar procent. Daar is echt maatwerk nodig.’

Thuisvester biedt maatwerk, zeker in deze tijd

‘Maakt u zich zorgen of u de huur op tijd kunt betalen? Neem dan gelijk contact met ons op.’ Zo roept ook de Brabantse woningcorporatie Thuisvester huurders op om zich te melden wanneer hun inkomen is weggevallen of sterk afgenomen. Teamleider Wonen Yvonne Balemans vertelt hoe Thuisvester samen met hen zoekt naar een passende oplossing.

‘Sinds eind maart roepen we huurders actief op om zich te melden, inmiddels hebben 61 mensen dat gedaan. Zzp’ers en kleine ondernemers met bijvoorbeeld een pizzeria of kapsalon, maar ook horecamedewerkers met een nul-urencontract die plotseling geen werk meer hebben of mensen die een WW-uitkering moeten aanvragen. Het doet mensen goed om hun verhaal kwijt te kunnen. Daarna kijken we wat we kunnen doen.’

Door de coronacrisis zijn mensen vaker thuis en dat maakt het makkelijker om in contact te komen. ‘Huurders zijn telefonisch beter bereikbaar. En zo niet, dan gaan we bij hen langs. Niet om thuis het gesprek aan te gaan, maar om op gepaste afstand te vragen of de huurder ons wil bellen. Is er niemand thuis, dan doen we een kaartje in de brievenbus met hetzelfde verzoek. We merken dat huurders nu meer gemotiveerd zijn om contact te zoeken.’

Thuisvester wijst mensen op de voorzieningen van het rijk en de gemeenten. ‘Als er nog inkomen is, bieden we een betalingsregeling. Maar in de meeste gevallen krijgt de huurder direct uitstel van betaling. De automatische incasso zetten we tijdelijk stop en de laatste huurbetaling kan zonder problemen worden teruggeboekt. Eind april vragen we hen opnieuw contact op te nemen om te horen of er weer zicht is op inkomen uit werk of een uitkering. We geven niet op voorhand kwijtschelding, maar het toepassen van de hardheidsclausule is mogelijk.’ De corporatie biedt daarmee echt maatwerk. Datzelfde doet zij voor huurders die betalingsproblemen krijgen door de jaarlijkse huuraanpassing. Ook bij Thuisvester gaat die op 1 juli door.

Succesvolle aanpak Amsterdamse corporaties

De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) monitort de situatie in de hoofdstad. Nog niet alle cijfers zijn bekend, maar zo’n 1.000 huurders van woningen hebben zich tot nu toe gemeld met betalingsproblemen. En daarnaast eenzelfde aantal huurders van bedrijfsruimten. De verwachting is dat deze aantallen de komende maanden nog flink kunnen toenemen. 

Anneke Verboom, beleidsadviseur Schuldenproblematiek van de AFWC: ‘We zetten juist nu onze succesvolle Sluitende Aanpak Vroegsignalering door, met intensieve inzet van corporaties en de succesvolle projecten Vroeg eropaf en Geregelde Betaling met gemeenten en maatschappelijk dienstverleners. In plaats van na twee maanden huurachterstand, kunnen corporaties nu al na één maand signalen doorsturen naar de gemeente. De corporaties zetten extra mensen in om huurders te bellen of contact te leggen via brieven en WhatsApp.’

Het grootste deel van de huurders die nu in financiële problemen komen zijn zzp’ers. Daarvan zijn er relatief veel in Amsterdam. Verboom: ‘In april hebben velen nog een buffer, maar we weten nog niet hoe het straks in mei gaat. Ondernemers zijn goed in hun vak, maar vinden de administratieve kant van hun onderneming soms lastiger. Iemand die nu heel hard bezig is zijn bedrijf te redden, ziet in alle stress de vaste woonlasten misschien over het hoofd. We roepen huurders op om zo snel mogelijk contact op te nemen met corporaties om problematische schulden te voorkomen.’

In Amsterdam zijn ook veel huurders van commercieel vastgoed getroffen door de coronacrisis. ‘Deze groep huurders is gelukkig heel proactief in het benaderen van hun corporatie. Maar het gaat vaak wel meteen om grotere bedragen. Zeker voor ondernemers zijn er extra regelingen van de overheid. Die is in eerste instantie verantwoordelijk voor het repareren van het inkomen, wij doen er ondertussen alles aan om huurders tijdens de overbruggingsperiode te helpen. Deze huurders kunnen voor de maand april en zo nodig ook voor de maand mei uitstel van betaling krijgen. Daarna kijken we op individueel niveau verder.’

Op 12 mei 2020 bracht AFWC, samen de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse vereniging voor het sociale domein SOMOSA, het volgende persbericht naar buiten: Meer hulp voor huurders met financiële problemen. Tijdens de coronacrisis is de onderlinge samenwerking geïntensiveerd.

Lees ook

Bent u huurder en wilt u weten welke maatregelen uw verhuurder neemt? Neem dan contact op met uw corporatie of de of de Woonbond, vereniging voor huurders(organisaties).