Eerste Kamer stemt in met de Wet betaalbare huur

Nieuws 25 juni 2024
Expert
Job Borggreve
Belangenbehartiger

Aedes is verheugd dat de Eerste Kamer de Wet betaalbare huur heeft aangenomen met 41 stemmen voor en 34 stemmen tegen. Nu de wet is aangenomen, gaat deze in op 1 juli 2024.

Aangenomen moties

De handhaving van gemeente én de verplichte puntentelling bij aanvang van een contract gaat pas in per 1 januari 2025. De motie waarmee Kamerlid Rietkerk (CDA) vroeg om dit uitstel, is ook aangenomen. Hierdoor hebben softwareleveranciers en corporaties voldoende tijd om de data-inventarisatie voor het nieuwe WWS(O) af te ronden en in de systemen te zetten. Corporaties kunnen nu vanaf 1 januari 2025 een feitelijk kloppende puntentelling meegeven bij nieuwe contracten.

Aedes is ook blij dat de motie van Kamerlid Talsma (ChristenUnie) is aangenomen. Deze roept de regering om zich in te spannen voor uitbreiding van de DAEB naar het middensegment. Corporaties kunnen hun bijdrage aan de middenhuur versnellen, wanneer ze die uit de DAEB kunnen financieren. 

Kijk ook eens bij

Communicatiemiddelen Wet betaalbare huur

Wil je communiceren over de Wet betaalbare huur? Maak gebruik van de toolkit met diverse communicatiemiddelen van het ministerie van BZK. De toolkit bevat onder andere nieuwsberichten, een explainer video en posts voor social media. Bij ieder middel staat een korte beschrijving – inclusief voorbeeld – hoe je het middel kunt inzetten. Alle middelen verwijzen naar ismijnhuurteduur.nl van het ministerie van BZK.