Eerste Kamer stemt in met drie wetsvoorstellen over betaalbare woningen

Expert
Foto van Rob Ravestein
Rob Ravestein
Belangenbehartiger

Huren in de vrije sector stijgen de komende drie jaar maximaal inflatie plus één procent. Verhuurders kunnen huurders financieel tegemoetkomen met een tijdelijke huurkorting. De inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens wordt vanaf 1 januari 2022 voor drie jaar verhoogd. Dit alles is mogelijk doordat de Eerste Kamer heeft ingestemd met drie wetsvoorstellen.

Maximale huurverhoging vrije sector

Tot nu toe zat er in de vrije sector geen wettelijk maximum op de jaarlijkse verhogingen. Als gevolg van het initiatiefwetsvoorstel van Tweede-Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) is er de komende drie jaar wel een maximale toegestane huurstijging voor woningen in de vrije sector. Namelijk inflatie plus één procent. Dit kan dus al dit jaar gelden.

Het gaat om huurwoningen waarbij de kale aanvangshuurprijs (= huurprijs op de ingangsdatum van het huurcontract) boven de toenmalige liberalisatiegrens lag. Voor huurcontracten die in 2021 ingaan, is dat het geval als de kale aanvangshuurprijs hoger is dan 752,33 euro per maand.

Naast de beperkte huurstijging kunnen alle huurders in de vrije sector straks bij geschillen over huurverhoging met hun verhuurder aankloppen bij de Huurcommissie. Tot nu toe kunnen alleen huurders die een sociale woning huren een beroep doen op de Huurcommissie.

Tijdelijke huurkorting en huurgewenning

Het is nu wettelijk mogelijk dat woningcorporaties huurders een tijdelijke huurkorting geven als zij tijdelijk met financiële problemen kampen. Bijvoorbeeld als gevolg van de coronacrisis. Ook kan het een oplossing bieden aan huurders die voor een langere periode minder inkomen hebben. Een tijdelijke huurkorting (maximaal drie jaar) geeft de ruimte om te zoeken naar een woning die beter past bij het nieuwe inkomen.

Bij nieuwe bewoners kan tijdelijk de huurprijs worden verlaagd als huurgewenning, zodat het makkelijker wordt om te verhuizen naar een meer geschikte woning.

Kijk ook eens bij

Vrije toewijzing

Vanaf 2022 mogen woningcorporaties 7,5 procent van hun woningen vrij toewijzen. Als er sprake is van een gespannen woningmarkt kunnen ze met die gemeenten afspreken om deze vrije toewijzingsruimte te vergroten naar 15 procent. Dit maakt het mogelijk om in gemeenten waar de druk op de woningmarkt groot is, een sociale huurwoning toe te wijzen aan iemand die een inkomen heeft net boven de vastgestelde inkomensgrens. Op dit moment is de vrije toewijzingsruimte 10 procent. 

Inkomensgrens gezinnen

De inkomensgrens voor sociale huurwoningen van woningcorporaties wordt vanaf 2022 voor drie jaar gedifferentieerd naar huishoudtype. Voor meerpersoonshuishoudens wordt de grens 44.196 euro (prijspeil 2021). Aedes is voorstander van dit onderscheid en is verheugd dat de eerder geplande verlaging van de inkomensgrens voor alleenstaanden definitief van de baan is. Voor gezinnen had Aedes liever een hogere grens gezien. 

Huurverhoging mensen met hoog middeninkomen

Verhuurders kunnen vanaf 1 juli 2022 de huur van mensen met een hoog middeninkomen (bijvoorbeeld een meerpersoonshuishouden met een inkomen boven de 54.478 euro, prijspeil 2021) bij de jaarlijkse huuraanpassing met maximaal vijftig euro verhogen. Mensen met een hoog inkomen, zoals eenpersoonshuishoudens met meer dan 1,5 keer modaal inkomen, mogen jaarlijks een huurverhoging van maximaal 100 euro per maand krijgen. Daardoor kunnen verhuurders aan huishoudens met een hoog (midden)inkomen een huur vragen die beter past bij de woningkwaliteit.