Handreiking passend toewijzen

Expert
Bob Witjes
Bob Witjes
Belangenbehartiger

Woningcorporaties moeten sinds 2016 bij het toewijzen van sociale huurwoningen voldoen aan de  passendheidsnorm. Dat betekent: van de woningtoewijzingen aan huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens heeft minstens 95 procent een kale huur tot en met de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag.

Aedes heeft een handreiking gemaakt met informatie over de ingangsdatum, toegestane huurprijzen bij passend toewijzen, verschillende doelgroepen en het toezicht op de naleving.