Hoe geven corporaties vorm aan het specifiek maatwerk?

Experts
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger
Bob Witjes
Belangenbehartiger

Woningcorporaties nemen maatregelen om huishoudens te helpen die relatief te duur wonen, het zogenoemd specifiek maatwerk. Eerder dit jaar inventariseerde Aedes hoe corporaties dit maatwerk vormgeven. De resultaten van deze inventarisatie zijn nu gebundeld in de Handreiking: Lokale voorbeelden van specifiek maatwerk.

In de handreiking is te lezen dat corporaties op veel verschillende manieren maatwerk bieden aan huurders die relatief te duur wonen. Sommige voorbeelden bevatten een breed pakket aan maatregelen. Het kan gaan om huurbevriezing, huurverlaging, betalingsregelingen of het zoeken naar een passendere woning. Bij andere voorbeelden focussen corporaties meer op specifieke doelgroepen of situaties. Bijvoorbeeld huurders die door huurverhogingen niet meer in aanmerking komen voor huurtoeslag.

De handreiking dient als inspiratie voor andere corporaties die met hun huurders in gesprek willen gaan over maatwerkregelingen.

Sociaal Huurakkoord

In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat woningcorporaties maatwerk bieden aan huurders die relatief te duur wonen voor hun inkomen. Bij de uitwerking van het Sociaal Huurakkoord kwamen Aedes en Woonbond tot een gezamenlijke invulling van het specifiek maatwerk. Veel corporaties hebben eigen maatwerkregelingen die ze soms al tijden succesvol toepassen. Lees meer over de maatwerkregelingen van corporaties in de handreiking.