Huuraanpassing woningcorporaties lager dan inflatie

Expert
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger

Woningcorporaties verhogen de huur op 1 juli 2020 met gemiddeld 2,5 procent. Dat is lager dan het inflatiepercentage van 2,6 procent. Dit blijkt uit een enquête van Aedes onder 166 corporaties. Corporaties en huurders hebben in het Sociaal Huurakkoord met de Woonbond afgesproken dat de huur gemiddeld met inflatie mag stijgen.

Aedes-bestuurslid Hester van Buren: ‘Corporaties matigen de huren al jaren en houden daarmee wonen betaalbaar. En in tijden van corona helpen we huurders met betalingsproblemen door de crisis. Wij roepen hen op zich te melden. Dan zoeken we samen een oplossing: een betalingsregeling, huurkorting, een goedkoper huis: er is van alles mogelijk. Dat doen we altijd al, en zeker nu.’

Grafiek maakt de huuraanpassing t.o.v. de inflatie duidelijk. In 2015 was de huuraanpassing groter dan de inflatie, maar in 2020 is deze iets kleiner

Individueel maatwerk

De gemiddelde huurprijs van een sociale huurwoning is 551 euro. Woningcorporaties rekenen gemiddeld 72 procent van de maximale huur die ze zouden kunnen vragen op basis van het puntensysteem. Daarmee houden ze de huren betaalbaar.

Vrijwel alle corporaties bieden individuele hulp aan huurders met betalingsproblemen. Zo leveren ze maatwerk en komt de hulp juist terecht bij de bewoners die het nodig hebben. Veel corporaties bieden sowieso maatwerk aan, bijvoorbeeld door huren te bevriezen of te verlagen. Eén op de tien corporaties kiest er daarnaast voor om de reguliere huuraanpassing van 1 juli aanstaande uit te stellen, gezien de coronacrisis.

Sociaal Huurakkoord

Aedes en de Woonbond sloten in december 2018 het Sociaal Huurakkoord waarin ze inflatievolgend huurbeleid afspraken. Er is een mogelijkheid om daar beperkt van af te wijken als er in het werkgebied extra investeringen in bijvoorbeeld nieuwbouw nodig zijn. Dat kan alleen op basis van afspraken met huurders(organisaties) en gemeenten. Bij 14 procent van de corporaties stijgt de huur op basis van dergelijke afspraken met iets meer dan inflatie, met gemiddeld 2,9 procent. Het overgrote deel maakte geen aanvullende afspraken en beperkte de huuraanpassing tot 2,3 procent.