Inkomens huurders blijven achter bij woonlastenontwikkeling

Expert
Foto van Rob Ravestein
Rob Ravestein
Belangenbehartiger

Het risico dat huurders van een corporatiewoning op een gegeven moment niet meer hun woonlasten kunnen betalen, is gestegen in 2018. Dit is het gevolg van achterblijvende inkomensontwikkeling. Dat blijkt uit de meest recente Lokale Monitor Wonen, waaraan cijfers over 2018 zijn toegevoegd.

Er zijn steeds meer huurders met een inkomen dat niet toereikend is om noodzakelijke uitgaven als woonlasten, voedsel, verzekeringen en kleding te betalen. In 2017 was dit landelijk gezien 12 procent van de huurders. In 2018 steeg dit percentage naar 16,4 procent met zelfs uitschieters naar 22 procent van de huurders in Oost-Groningen.

Dit komt omdat de inkomens van deze mensen, die toch al tot de lage inkomensgroep horen, niet tot nauwelijks zijn toegenomen tussen 2017 en 2018. Tegelijkertijd is voor hen de huurverhoging beperkt tot inflatie en zijn de ook overige uitgaven niet fors toegenomen. Gemiddeld was de huur van een corporatiewoning in 2018 553 euro per maand.

Eind 2018 sloten de Woonbond en Aedes een Sociaal Huurakkoord over inflatievolgend huurbeleid, met als doel om huren betaalbaar te houden.

Huurtoeslag

Uit de woonmonitor blijkt ook dat er steeds meer huurders zijn met lage inkomens die recht hebben op huurtoeslag. Die stijgt mee met de huuraanpassing. Zo heeft 70 procent van de huurders van een corporatiewoning in Oost-Groningen recht op huurtoeslag ten opzichte van 46 procent van de huurders in IJmond. In regio’s waar veel huurders wonen met een laag inkomen, is het vaak lastiger om gemengde wijken te realiseren.

Doorstroming

Ook zijn er duidelijke regionale verschillen in de doorstroming, blijkt uit de woonmonitor. Het percentage woningen dat vrijkomt is met meer dan 10 procent het hoogst in noordelijke regio’s: Delfzijl en omgeving, regio’s in Groningen en Noord-Friesland. In Alkmaar en omgeving en de regio Den Haag komen met een doorstroming van minder dan 6,5 procent het minste woningen vrij per jaar. Gemiddeld daalt het aandeel vrijkomende woningen de afgelopen jaren.

Over de Lokale Monitor Wonen

De Lokale Monitor Wonen is een initiatief van VNG, Aedes, Woonbond, G4 en G40 en maakt deel uit van www.waarstaatjegemeente.nl.

De monitor verscheen in 2016 voor het eerst. Bij deze update zijn cijfers over 2018 toegevoegd. De monitor geeft op regionaal, gemeentelijk en soms zelfs op wijkniveau inzicht in de woonsituatie en woonuitgaven van huurders, maar ook in de doorstroming en huurderskenmerken. De monitor is daarmee bij uitstek geschikt om verschillen tussen regio’s en gemeenten in beeld te brengen.