Maximale huurprijzen voor zelfstandige woonruimten per 1 juli 2021

Expert
Bob Witjes
Bob Witjes
Belangenbehartiger

Het ministerie van BZK heeft de maximale huurprijzen voor zelfstandige woonruimten gepubliceerd. Deze maximale huurprijzen worden jaarlijkse op 1 juli ge-update. In de tabel is te lezen wat de maximale huurprijs van een woning is, afhankelijk van het aantal punten uit het woningwaarderingsstelsel (WWS).

Het aantal punten is onder meer afhankelijk van de woninggrootte, WOZ-waarde en de energieprestatie. Hoe meer punten, hoe hoger de maximale huur mag zijn. De maximale huurprijzen gelden voor alle woningen met een gereguleerd huurcontract van woningcorporaties en particuliere verhuurders.