Modelovereenkomsten tijdelijke verhuur beschikbaar

Aedes en Platform31 ontwikkelden samen met VBTM Advocaten zes modelovereenkomsten die woningcorporaties kunnen gebruiken bij tijdelijke verhuur aan diverse doelgroepen. De modellen zijn hieronder te downloaden. Op 18 augustus organiseerde Platform31 en Aedes een masterclass tijdelijke verhuur.

Dit is een revolutie in het huurrecht
Georgie Geurts
VBTM Advocaten

De Eerste Kamer nam in april de Wet Doorstroming Huurmarkt aan. Daarin is onder andere geregeld dat woningcorporaties vanaf 1 juli 2016 tijdelijke huurcontracten mogen gebruiken. Corporaties mogen deze contracten aanbieden aan verschillende doelgroepen.

Aedes en Platform31 gaven VBTM Advocaten de opdracht zes modelovereenkomsten te maken die corporaties kunnen gebruiken bij tijdelijke verhuur.

Meer weten over de tijdelijke contracten?

Bekijk dan de informatie op de website met informatie van de Rijksoverheid.