Ruime meerderheid corporaties houdt huurverhoging in 2018 op of onder inflatie

Expert
Bob Witjes
Bob Witjes
Belangenbehartiger

Woningcorporaties hebben zich bij de huurverhoging van 2018 opnieuw gericht op het betaalbaar houden van de huur voor mensen met de laagste inkomens. De huurverhoging per 1 juli komt dit jaar voor inkomens tot 41.000 euro uit op gemiddeld 1,5 procent, slechts 0,1 procent hoger dan de inflatie. Twee derde van de woningcorporaties zit op of onder het inflatieniveau van 1,4 procent. Slechts een derde komt uit op een hogere huuraanpassing. Dit blijkt uit een enquête van Aedes onder 180 corporaties.

Corporaties blijven daarmee ruim onder de maximaal toegestane huurverhoging van 3,9 procent. Vorig jaar bedroeg de huurverhoging voor deze inkomenscategorie 0,6 procent, de inflatie lag toen op 0,3 procent. Woningcorporaties mogen de huren van huurders met een inkomen boven de 41.000 euro meer verhogen, tot een maximum van 5,4 procent. Vier op de tien corporaties maakte hier gebruik van. De gemiddelde huurstijging bij deze huurders bedroeg 5,1 procent.

Speerpunten

Betaalbaarheid is een van de belangrijkste speerpunten van corporaties. In het Sociaal Huurakkoord spraken de corporaties met de Woonbond af de huren beperkt te verhogen. De stijging van dit jaar ligt onder die afspraken.

Ook in de komende jaren willen de corporaties de huur gematigd verhogen. Dit wordt wel lastiger met het oog op de toenemende fiscale druk. Aedes voorziet een lastenverzwaring van 1,1 miljard in de komende jaren die rechtstreeks ingrijpt op de investeringscapaciteit van de corporaties. Hierdoor komen de ambities met betrekking tot nieuwbouw en verduurzaming van bestaande woningen onder druk te staan.