Start campagne 'Wijs discriminatie de deur'

Nieuws Nieuws · 23 november 2022
Expert
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger

Rijksoverheid, verhuurders en gemeenten komen in actie tegen woondiscriminatie met de voorlichtings- en bewustwordingscampagne Wijs discriminatie de deur. De campagne is onderdeel van de aanpak van woondiscriminatie.

Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening: ‘Iedereen verdient een eerlijke kans op een woning, maar helaas is dat nog niet vanzelfsprekend. Discriminatie komt immers ook voor op het gebied van wonen. Het mag niet zo zijn dat woningzoekenden met bijvoorbeeld een niet-Nederlands klinkende naam minder kans hebben om een huurwoning te bezichtigen. Daarom start de Rijksoverheid samen met verhuurders, verhuurbemiddelaars en gemeenten een campagne om mensen bewust te maken van hun rechten en plichten om gezamenlijk een vuist te maken tegen discriminatie.’

‘Corporaties maken geen onderscheid op basis van geloof, huidskleur, geslacht of geaardheid bij het toewijzen van een woning. Maar discriminatie kan ook optreden na toewijzen van een woning. Het is dan ook nodig dat iedereen alert hierop is. De campagne Wijs discriminatie de deur helpt corporaties bij de bewustwording. Aedes vindt het belangrijk dat we hier allemaal aan blijven werken’, aldus Aedes-directeur Jeroen Pepers bij de start van de campagne.

Wat verhuurders wel en niet mogen

De campagne informeert verhuurders over wat wél en niet mag. Zo mogen verhuurbemiddelaars niet meewerken aan het weren van kandidaten met een bepaald profiel. Huurders worden met behulp van de bewustwordingscampagne gewezen op hun rechten. Wanneer woningzoekenden discriminatie op de woningmarkt ervaren, kunnen zij een klacht indienen op www.discriminatie.nl.

Discriminatie bij woninghuur

Discriminatie is een breed maatschappelijk probleem, ook op het gebied van wonen. Toch blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut uit 2021 en 2022 dat discriminatie regelmatig voorkomt bij woningverhuur. De campagne draagt bij aan de bewustwording op het gebied van woondiscriminatie en is gericht op verhuurders en bemiddelaars enerzijds en huurders en woningzoekenden anderzijds.

De Rijksoverheid start de campagne Wijs discriminatie de deur samen met Aedes, VNG, IVBN, VastgoedBelang, VastgoedPRO, VBO, VGM, NVM en de landelijke vereniging tegen discriminatie.

De ondertekenaars van de campagne Wijs discriminatie de deur

Alle ondertekenaars van Wijs discriminatie de deur