Vergoedingentabel aangepast aan de NTA8800

Nieuws Nieuws · 8 december 2021
Expert
Bob Witjes
Belangenbehartiger

Aedes en de Woonbond presenteren vandaag de aangepaste vergoedingentabel. Hierbij is gekeken naar het effect van de NTA8800 op de tabel. Companen heeft hiervoor onderzoek gedaan naar het gasverbruik bij zo’n 60.000 sociale huurwoningen in relatie tot het energielabel conform de NTA8800. Aan de belangrijkste uitgangspunten van de vergoedingentabel verandert niks.

Sociaal Huurakkoord

In het Sociaal Huurakkoord van 2018 spraken de Woonbond en Aedes af dat huurders een reële bijdrage aan de verduurzamingsopgaven gaan leveren. Om de betaalbaarheid te waarborgen, is de bijdrage woonlastenneutraal. Dit houdt in dat de huurverhoging ruimschoots wordt gecompenseerd door de verlaging van de energielasten. Om dit te waarborgen is de vergoedingentabel opgenomen in het Sociaal Huurakkoord. Aan de hand van aanvullend onderzoek van Companen is in juli 2020 een geüpdatete versie van de tabel uit het Sociaal Huurakkoord van 2018 gepresenteerd. Daarbij werd toen het onderscheid naar woninggrootte geïntroduceerd. Het onderzoek van Companen dat ten grondslag ligt aan de vandaag gepubliceerde update, maakt de aanpassing mogelijk van de tabel zoals die in 2020 werd gepubliceerd, naar de NTA8800.

Gebruik vergoedingentabel niet verplicht

Aedes en de Woonbond adviseren woningcorporaties en huurders met klem de vergoedingentabel te gebruiken bij verduurzamingsvoorstellen, tenzij de uitkomst duidelijk onredelijk uitpakt. Maar corporaties en huurders zijn niet verplicht de tabel te gebruiken. Sommige corporaties hebben eigen beleid en hebben hierover afspraken gemaakt met de huurders.

Aedes en de Woonbond adviseren corporaties en huurders de vandaag gepubliceerde versie vanaf nu te gebruiken (in plaats van eerder gepubliceerde versies). Het kan echter zo zijn dat je voor lopende gesprekken of al gemaakte afspraken nog wel de oude tabel gebruikt. Bekijk ook onze tips bij de ‘veel gestelde vragen’ in de handreiking (hoofdstuk 3).

De tabel is alleen van toepassing op gasbesparingen. Daardoor is de tabel vooral geschikt voor kleinere verduurzamingen, zoals isolatiemaatregelen. Bij ingewikkelde renovaties is het beter om de besparing, en daarmee de reële huurverhoging, apart te berekenen. De tabel kan hierbij zeker wel van nut zijn.

Kijk ook eens bij