Vragen en antwoorden over uitbreiding taken Huurcommissie

Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen · 18 januari 2019
Expert
Bart de Jonge
Bart de Jonge
Belangenbehartiger

De Huurcommissie behandelt vanaf 1 januari 2019 meer soorten geschillen tussen huurder en verhuurder dan eerder. Verder geldt er sinds augustus 2018 een verhuurdersbijdrage voor woningcorporaties. Aedes vroeg de Huurcommissie wat dit concreet betekent voor woningcorporaties.

De wijzigingen bij de Huurcommissie zijn onderdeel van de Wet Modernisering Huurcommissie. Daarin staat onder andere dat de Huurcommissie meer soorten geschillen tussen huurder en verhuurder af gaat handelen. Het gaat dan over klachten over de levering van diensten en producten door de verhuurder, met uitzondering van geschillen over het toe- of afwijzen van de woonruimte, wanbetaling, huurbeëindiging of het afsluiten van nutsvoorzieningen. Met de wet is ook ingevoerd dat verhuurders moeten gaan bijdragen in de kosten van de Huurcommissie. Deze bijdrage is 2,36 euro per huurwoning. Verhuurders die minder dan 50 woningen hebben, zijn hiervan vrijgesteld.

Voorbeeld-klachtenreglement aangepast

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen heeft Aedes het voorbeeld-klachtenreglement uit 2011 herzien en waar nodig aangepast.