WOZ-beschikking: wanneer heeft bezwaar maken zin?

Huurders van sociale huurwoningen ontvangen dit jaar een WOZ-beschikking. Sinds 2016 telt de WOZ-waarde van huurwoningen voor 25 procent mee bij de bepaling van de maximale huurprijs. Het is mogelijk voor huurders om bij de gemeente bezwaar te maken tegen de beschikking. Woningcorporaties kunnen hierover vragen krijgen van hun huurders.

Sinds oktober vorig jaar is het nieuwe woningwaarderingsstelsel van kracht. Hierin is geregeld dat de WOZ-waarde van huurwoningen voor 25 procent meetelt bij de bepaling van de maximale huurprijs. Woningcorporaties vragen gemiddeld 70 procent van de maximale huurprijs. De maximaal mogelijke huurprijs zal hierdoor meestal boven de feitelijke huurprijs liggen.

Bezwaar maken

Huurders kunnen bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking. Dit heeft alleen zin in de volgende gevallen:

  • Als de WOZ-waarde in de beschikking te hoog is. Bijvoorbeeld doordat de woning is vergeleken met woningen in de buurt die er niet op lijken of als de oppervlakte van de woning te groot is ingeschat.
  • Als de huidige huur op of dichtbij de maximale huur ligt. Een bezwaar kan ertoe leiden dat de huur niet verder omhoog gaat.
  • Als de maximale huurprijs door een lagere WOZ-waarde onder de huidige huurprijs komt te liggen. Huurders hebben dan recht op huurverlaging.

Berekenen maximale huurprijs

Op de website van de Huurcommissie kunnen huurders berekenen wat de maximale huurprijs van hun woning is. De Woonbond biedt huurders een voorbeeldbrief aan die zij kunnen gebruiken om bezwaar te maken.