Kies voor Wonen, de lokale lobby

Nieuws Nieuws · 15 april 2022
Expert

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug, maar we blijven Kies voor Wonen nog even gebruiken. We richten ons nu directer op gemeenten, waar nieuwe collegeprogramma’s tot stand komen. Daarom overhandigde Martin van Rijn op 23 maart een pamflet met een oproep tot nauwe samenwerking aan VNG-voorzitter Jan van Zanen. In het pamflet staat heel concreet hoe gemeenten bij kunnen dragen.

Pamflet gemeenten en model-teksten collegeakkoord

Wellicht is dit pamflet ook voor jouw corporatie bruikbaar in contact met gemeenten, al dan niet in aangepaste vorm. Onder de foto vind je de pdf van het pamflet en in de zip-file staan de open bestanden waarmee je zelf het pamflet kunt aanpassen.

Ook vind je onder de foto een modelbrief waarmee je het pamflet kunt aanbieden aan gemeenteraadsleden, aangepast aan je eigen situatie. En we hebben een aantal model-passages gemaakt voor een paragraaf Wonen in een college-akkoord. Wellicht kunnen ook die helpen in gesprekken met lokale partijen.

Lokale lobby - voorbeelden van corporaties

Heeft jouw corporatie ook een voorbeeld dat hier gedeeld kan worden? Laat het ons weten via [email protected].

Inspiratie nodig?

Onderstaande documenten zijn in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen geactualiseerd en ontwikkeld: 

  • een handreiking Woningcorporaties en de lokale politiek met tips over momenten en manieren van beïnvloeding, een checklist van landelijke en lobbyonderwerpen en praktische informatie.
  • een voorbeeld position paper. Woningcorporaties kunnen hier zelf mee aan de slag om er een 'eigen' position paper van te maken. Gebruik dan de Word-versie van de paper.
  • de geactualiseerde brochure Partners in Wonen is onder meer bedoeld voor lokale politici, bestuurders en gemeenteambtenaren en legt in het kort uit wat woningcorporaties doen.

Ook de explainer video's geven een goed beeld van wat corporaties doen.

Campagne Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Woningcorporaties voerden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 campagne om te zorgen dat er aandacht voor wonen kwam in de verkiezingsprogramma's en uiteindelijk in de gemeentelijke plannen.