Aan de slag met de veerkrachtkaarten van de buurten in jouw gemeente

Expert
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling

De veerkracht van veel wijken staat onder druk, zo blijkt uit landelijk onderzoek. Veerkracht zegt iets over de mate waarin een buurt een toenemende concentratie van kwetsbare bewoners aankan. In een veerkrachtige buurt is de samenredzaamheid van bewoners voldoende om mee te bewegen, en verstoringen, zoals onveiligheid en overlast, op te vangen. De veerkrachtenkaarten signaleren tijdig wat de situatie is in de buurten in jouw gemeente.

Buurten waar de veerkracht ontbreekt, zijn gevoelig voor leefbaarheidsproblemen. Daar hebben veel bewoners bijvoorbeeld geen werk, heeft een deel te maken met licht verstandelijke beperkingen of ervaart problemen met de (psychische) gezondheid. Als in een buurt veel mensen minder zelfredzaam zijn, staat ook de samenredzaamheid onder druk. En dus de leefbaarheid. Tijdige signalering  kan grote(re) problemen in de toekomst voorkomen.

Lokale veerkrachtkaarten

Hoe staat het met de veerkracht van de buurten waarin jouw corporatie actief is? In hoeverre zijn signalen uit de buurt structureel en hoe verhoudt de ene wijk zich ten opzichte van de andere? De veerkrachtkaarten geven dat inzicht. In het Aedes-datacentrum zijn data uit meerdere bronnen, zoals de Leefbaarometer, gebundeld in 9 kaarten. De landelijke data zijn teruggebracht naar lokaal niveau. De kaarten geven per gemeente en per buurt aan waar kwetsbare bewoners concentreren en waar dit samengaat met een toename van overlast of onveiligheid.

In gesprek

De veerkrachtkaarten helpen je bij het gesprek met partners, zoals gemeenten, bewoners en maatschappelijke organisaties. In gesprek met elkaar deel je de achterliggende verhalen en leer je van elkaars ervaringen. Samen geef je betekenis aan wat de kaart signaleert. De kaarten helpen bij het maken van een onderbouwde analyse van de huidige situatie. Op basis hiervan kun je vervolgens een gezamenlijke aanpak formuleren en gericht(er) aan de slag gaan, voor een prettig thuis voor bewoners.  

Aan de slag

Wil je weten hoe het staat met de veerkracht in de buurten van jouw corporatie? Ga naar het Aedes Datacentrum en klik onder Leefbaarheid en kwetsbare groepen op Veerkrachtkaarten. Na inloggen vind je bij iedere kaart aanvullende  informatie, bijvoorbeeld over hoe je de kaarten kunt lezen en de onderliggende indicatoren. Ook de ervaringen van een aantal corporaties met het gebruik van lokale veerkrachtkaarten vind je hier. Voor vragen over het gebruik of inloggen in het Datacentrum, neem dan contact op met Ivar Kramer, [email protected]