Aan de slag met de veerkrachtkaarten van de buurten in jouw gemeente

Expert
Simone Boeren
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling

De veerkracht van veel wijken staat onder druk, zo blijkt uit landelijk onderzoek. Veerkracht zegt iets over de mate waarin een buurt een toenemende concentratie van kwetsbare bewoners aankan. In een veerkrachtige buurt is de samenredzaamheid van bewoners voldoende om mee te bewegen, en verstoringen, zoals onveiligheid en overlast, op te vangen. De veerkrachtenkaarten signaleren tijdig wat de situatie is in de buurten in jouw gemeente.

Buurten waar de veerkracht ontbreekt, zijn gevoelig voor leefbaarheidsproblemen. Daar hebben veel bewoners bijvoorbeeld geen werk, heeft een deel te maken met licht verstandelijke beperkingen of ervaart problemen met de (psychische) gezondheid. Als in een buurt veel mensen minder zelfredzaam zijn, staat ook de samenredzaamheid onder druk. En dus de leefbaarheid. Tijdige signalering  kan grote(re) problemen in de toekomst voorkomen.

Lokale veerkrachtkaarten

Hoe staat het met de veerkracht van de buurten waarin jouw corporatie actief is? In hoeverre zijn signalen uit de buurt structureel en hoe verhoudt de ene wijk zich ten opzichte van de andere? De veerkrachtkaarten geven dat inzicht. In het Aedes-datacentrum zijn data uit meerdere bronnen, zoals de Leefbaarometer, gebundeld in 9 kaarten. De landelijke data zijn teruggebracht naar lokaal niveau. De kaarten geven per gemeente en per buurt aan waar kwetsbare bewoners concentreren en waar dit samengaat met een toename van overlast of onveiligheid.

In gesprek

De veerkrachtkaarten helpen je bij het gesprek met partners, zoals gemeenten, bewoners en maatschappelijke organisaties. In gesprek met elkaar deel je de achterliggende verhalen en leer je van elkaars ervaringen. Samen geef je betekenis aan wat de kaart signaleert. De kaarten helpen bij het maken van een onderbouwde analyse van de huidige situatie. Op basis hiervan kun je vervolgens een gezamenlijke aanpak formuleren en gericht(er) aan de slag gaan, voor een prettig thuis voor bewoners.  

Aan de slag

Wil je weten hoe het staat met de veerkracht in de buurten van jouw corporatie? Vanaf donderdagmiddag 22 april zijn de kaarten beschikbaar voor alle leden van Aedes. Ga naar het Aedes Datacentrum en klik onder Leefbaarheid en kwetsbare groepen op Veerkrachtkaarten *nieuw*. Na inloggen vind je bij iedere kaart aanvullende  informatie, bijvoorbeeld over hoe je de kaarten kunt lezen en de onderliggende indicatoren. Ook de ervaringen van een aantal corporaties met het gebruik van lokale veerkrachtkaarten vind je hier. Voor vragen over het gebruik of inloggen in het Datacentrum, neem dan contact op met Ivar Kramer, [email protected]

Webinars Aan de slag met de Veerkrachtkaarten

Meer weten en zelf aan de slag met de kaarten? Neem dan deel aan de reeks van online kennissessies die we dit jaar, in samenwerking met Circusvis, organiseren over de veerkrachtkaarten. We geven daarbij een nadere toelichting op de kaarten en hoe je ze in de praktijk kunt gebruiken. De webinars bieden kennis over wat veerkracht betekent en geven inzicht in wat de veerkrachtkaarten toevoegen aan alles wat woningcorporaties al weten van de buurten. 

Alle sessies kennen voor het grootste deel een andere inhoudelijke invulling (bijvoorbeeld qua praktijkvoorbeelden) en kunnen achtereenvolgend gevolgd worden. Uiteraard is het ook mogelijk 1 of enkele sessies te volgen.

De webinars zijn interessant voor een brede groep corporatieprofessionals (bijvoorbeeld strategisch adviseurs, beleidsmedewerkers, gebiedsregisseurs) die werken aan de leefbaarheid van wijken en buurten, en daarbij de kaarten uit het Aedes Datacentrum willen gebruiken. 

Vorige webinars:

  • 1 juli, online -  Inspiratiesessie 2; het gebruik van de veerkrachtkaarten in de praktijk aan de hand van ervaringen van corporaties 
  • 7 juni, online – Inspiratiesessie 1; het gebruik van de veerkrachtkaarten in de praktijk aan de hand van ervaringen van corporaties 
  • 6 mei, online – Kick-off sessie; een interactief webinar waar duiding en context over de kaarten wordt gegeven
  • 3 mei, online – Demonstratie Aedes Datacentrum; praktische sessie waarin wordt uitgelegd hoe de techniek werkt, met ruimte voor vragen