Buurtbemiddeling succesvol bij woonoverlast

Steeds meer gemeenten en woningcorporaties bieden bewoners buurtbemiddeling aan. En met succes: 70 procent van de aangemelde zaken in 2016 werd goed opgelost. Dat blijkt uit de jaarlijkse benchmark Buurtbemiddeling  van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). 

In 2016 hielpen 2.564 getrainde bemiddelaars ruim 50.000 mensen bij het oplossen van conflicten tussen buren. De meest voorkomende klachten zijn geluidsoverlast, ergernissen over huis en tuin en intimidatie. Gemeenten en woningcorporaties zetten buurtbemiddeling vaker in dan vroeger als middel tegen overlast en conflicten. Inmiddels bieden 253 gemeenten (65 procent) buurtbemiddeling aan.

Complex

Buurtbemiddelingsorganisaties geven aan dat zij steeds meer complexe zaken binnen krijgen, meldt het CCV. Zo komen getrainde bemiddelaars vaker in aanraking met gezinnen waar meerdere problemen spelen, is er meer sprake van (een vermoeden van) psychische problematiek of krijgen ze te maken met moeilijke burenruzies die geëscaleerd zijn. Buurtbemiddeling schakelt dan haar netwerk in om de juiste personen of instanties erbij te betrekken. 

Aanpak woonoverlast

Gemeenten en woningcorporaties zien buurtbemiddeling vaak als een eerste stap om problemen tussen buren op te lossen. Bij zeer ernstige woonoverlast kunnen corporaties andere middelen inzetten, waaronder bijvoorbeeld de gedragsaanwijzing. Sinds 1 juli 2017 kan ook de burgemeester van een gemeente een gedragsaanwijzing opleggen. Aedes is blij dat er meer mogelijkheden komen om in te grijpen bij woonoverlast.