De vernieuwde veerkrachtkaarten staan online!

Nieuws Nieuws · 12 mei 2022
Expert
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling

Per mei 2022 zijn de veerkrachtkaarten vernieuwd en is de online omgeving in het Aedes-datacentrum aangepast. Met de vernieuwde kaarten krijg je een actueler inzicht in de veerkracht van wijken en buurten. De website biedt nu nog meer overzicht en mogelijkheden, zoals het maken en downloaden van (meerdere) selecties. Bij deze vernieuwing hebben we de ervaringen en feedback van leden meegenomen.
We hebben de 7 belangrijkste vernieuwingen kort en bondig voor je op een rij gezet.

De 7 belangrijkste vernieuwingen een rij:

1. Actuele(re) data

De periode waarop de gegevens betrekking hebben, loopt nu van 2014 tot en met 2020 (in plaats van 2012-2018). De nieuwe kaarten vervangen daarmee de eerdere kaarten.

2. Ander kleurgebruik

In de overzichtskaarten (1 en 2) is een aantal kleuren gewijzigd in de meer neutrale kleuren ‘grijs’ en ‘paars/blauw’.  

3. Meerdere gemeenten selecteren en vergelijken

De kaarten 1, 3, 4, 5, 6 en 8 bieden nu de mogelijkheid om meerdere gemeenten tegelijk te selecteren. Hiermee is het mogelijk om het hele werkgebied waarin je als corporatie actief bent te zien.  

4. Individuele wijken selecteren en vergelijken

Om een beter beeld te krijgen op wijkniveau, is het nu mogelijk om ook de wijken binnen je gemeente te selecteren en (onderling) te vergelijken. 

5. Selecteren op jaar mogelijk

Met een selectieknop onder diverse kaarten, kan gekozen worden voor de jaren 2014, 2018 en 2020. Hiermee kan je de ontwikkeling door de tijd zien, bijvoorbeeld voor het corporatiebezit. 

6. Downloaden kaarten op wijkniveau

Vanaf nu is het mogelijk de kaarten ook op wijkniveau, inclusief de beschrijving, én voor verschillende perioden te downloaden als pdf.

7. Data beschikbaar op wijkniveau

Op verzoek van leden is het nu mogelijk een bestand te ontvangen met de gegevens op buurt/wijkniveau van een gemeente, via de helpdesk van het Aedes-datacentrum: [email protected]
 

Aan de slag met de veerkrachtkaarten

In het Aedes-datacentrum onder Leefbaarheid kan je na inloggen meteen aan de slag. De kaarten zijn beschikbaar voor alle leden van Aedes. Door een gemeente en (eventueel) een wijk te selecteren, kan je door de verschillende kaarten (en jaartallen) klikken en krijg je een uitgebreid beeld van de situatie in deze gemeenten/wijken.

Voor vragen over het gebruik of problemen bij het inloggen in het Datacentrum, neem dan contact op met de helpdesk van het Aedes-datacentrum [email protected].

Minicollege veerkrachtige wijken en buurten

Wil je meer weten over veerkracht en de veerkrachtkaarten? Bekijk dan ook de minicolleges waarin we uitleggen wat veerkracht is en hoe je (de ontwikkeling van) veerkracht in wijken en buurten kunt duiden.