Leefbare en veilige wijken

Hoe kunnen corporaties bijdragen aan een stad voor iedereen?

De inclusieve stad vraagt enerzijds om fysieke ruimte voor iedereen. Anderzijds vraagt het om het vermogen van overheden en maatschappelijke organisaties om mensen mee te laten tellen. Voor overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven ligt er dus een forse uitdaging.

Evelien Tonkens (hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de publieke sector) vindt dat iedereen het gevoel moet hebben mee te tellen: ‘Mensen voelen zich in toenemende mate verlaten door de overheid en alles wat daar verwant aan is. Dus zeker ook door corporaties.’ ‘Eigenlijk zijn woningcorporaties de enige organisaties die ruimte en geld hebben om problemen aan te pakken die overal tussenin vallen’, vindt Tonkens.

Rijksbouwmeester Floris van Alkemade vindt dat de bal bij architecten ligt: ‘Goede woningen bouwen kunnen we. Ook architectonisch. Maar hoe voorkomen we nu met onze gebouwen en onze steden, dat mensen die niet of niet goed zelf de regie over hun leven kunnen voeren, stelselmatig buitenspel komen te staan?’

Plekken om samen te komen

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb ziet de ontwikkeling van de stad als een gezamenlijke opgave: ‘Corporaties moeten hun antenne dus continu gericht hebben op de korte, midden- en lange golven in de samenleving. De gemeente op haar beurt moet hen de ruimte geven en ondersteunen waar dat nodig is. Waar de samenleving nu behoefte aan heeft, zijn – naast betaalbare, passende woonruimte – logische plekken om samen te komen en elkaar te ontmoeten. Die plekken hebben we hard nodig om de balans van de stad vast te houden en waar nodig te versterken. Dat lijkt mij een duidelijke opgave.’

Waardevol Wonen

Voor De Vernieuwde Stad is het thema van de inclusieve stad een samenballing van het werk van de afgelopen jaren: de toestroom van meer kwetsbare huishoudens en de vraag hoe de ondersteuning van mensen met hun individuele vraagstukken op maat kan. Waardevol Wonen is voor de organisatie dat corporaties de waarden van de bewoners leren kennen en hen een menswaardige woonplek geven. Vandaar de titel van de publicatie Waardevol Wonen. Investeren in een inclusieve stad.

Aedes onderschrijft de visie dat mensen zo veel mogelijk zelfstandig moeten kunnen wonen, ook als zij daarbij zorg of extra ondersteuning nodig hebben. Woningcorporaties zijn er immers voor de huisvesting van de meest kwetsbare doelgroepen die zich vaak niet zelfstandig kunnen redden op de woningmarkt. Maar dan moeten de randvoorwaarden voor het wonen wel goed geregeld zijn. Dat is niet altijd het geval en daardoor kunnen soms problemen in wijken ontstaan, blijkt uit onderzoek van Aedes. Daarom volgt in 2018 nader onderzoek naar de vitaliteit van wijken.