Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019

Nieuws Nieuws · 26 juni 2018
Expert
Simone Boeren
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling

De Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019 is een nieuwe aanpak waarin corporatiebestuurders elkaar, de wetenschap en de markt vinden om samen te komen tot vernieuwende oplossingen voor leefbare wijken. Zes teams gingen aan de slag met hun eigen vraagstuk op 27 september 2018. Zij willen echte vernieuwing realiseren. 

Logo innovatiechallenge

KWH en Aedes organiseerden vorig jaar samen de i-Opener prijs die ‘best practices in innovatie’ in het zonnetje zette. De evaluatie van deze prijs maakte duidelijk dat er behoefte is aan het stimuleren en belonen van innovaties. Reden voor Aedes en KWH om samen met het Blomberg Instituut de Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten op te zetten. 

Deze innovatiechallenge is een programma van een jaar voor bestuurlijke koplopers met lef en visie. Het programma start op 27 september met een werkatelier waarin zes teams aan de slag gaan met hun vraag. Zij gaan sectoroverstijgend en vanuit de vraag en belangen van de buitenwereld het werk van de woningcorporatie vernieuwen, gericht op het verbeteren van de leefbaarheid van  wijken en buurten. Dat gebeurt aan de hand van een eigentijdse methodiek: een combinatie van recente verandertheorieën en Design-denken. Dat laatste is een methode om in co-creatie en domeinoverstijgend maatschappelijke problemen op te lossen. 

De teams

Zes teams gaan onder leiding van tien corporatiebestuurders aan de slag:

In een groep van 10 tot 15 personen gaan zij samen een jaar lang werken aan een oplossing voor een zelfgeformuleerd(e) dilemma, knelpunt of ambitie. De teams zijn samengesteld uit mensen van corporaties, de kenniswereld en de markt. De zes teams komen tijdens vier werksessies bij elkaar en werken ook tussentijds aan hun uitdaging.

Dit zijn de geplande data:

  • 27 september 2018 - Werkatelier 1 (terugblik)
  • 13 december 2018 - Werkatelier 2 (terugblik)
  • 7 februari 2019 - Werkatelier 3 / Hackathon (terugblik)
  • 23 mei 2019 - Werkatelier 4 (terugblik)
  • 26 september 2019 - Slotevenement

Deelname

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Ivonne Couwenberg via [email protected] of 073 684 25 25.