Innovatiechallenge: strijd tegen criminaliteit wint publieksprijs

Nieuws Nieuws · 26 september 2019
Expert
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling

Met de strijd tegen criminaliteit heeft de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale de Publieksaward gewonnen van de Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019. De Juryaward ging naar Social Airbnb van de Nijmeegse corporatie Talis.

De prijsuitreiking betekende het eind aan een jaar zoeken naar vernieuwende oplossingen voor grote leefbaarheidsvraagstukken. Zes teams met een samenstelling van corporatiemedewerkers, hoogleraren, agenten, mensen uit de zorg, gemeenteambtenaren, huurders en vele anderen gingen de uitdaging aan in de Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019.  

Publieksaward

Team 6 met als vraageigenaar Hester van Buren, directeur-bestuurder van de woningcorporatie Rochdale, won de Publieksaward.

Als tweede eindigde team 2 met twee vraageigenaren en twee oplossingen. Corporatie Uwoon in Harderwijk en GroenWest in Harmelen onderzochten samen hoe ze de gemeenschapszin kunnen versterken. In de Harderwijkse wijk Stromenwaard hebben ze de kinderen aan het roer gezet om mensen meer met elkaar dan over elkaar te laten praten en samen dingen te ondernemen. In Harmelen is een pop-up woonkamer geopend waar mensen samen plannen kunnen maken. Zo zijn huurders nu samen het trappenhuis aan het opknappen. 

De derde plaats was voor team 5 met gelijkwaardigheid en wederkerigheid als thema en hun oplossing Superbuurt. Buurtbewoners sparen om elkaar als een soort superman te helpen. De Brabantse corporatie Leystromen heeft een app ontwikkeld waarmee huurders elkaar sneller kunnen vinden. Zij vult de buurtpot met leefbaarheidsgeld en de buurt bepaalt waar het geld naartoe gaat. 

Juryaward

De jury bestond uit de Raad van Inspiratie. De leden stonden tijdens de Innovatiechallenge de teams met raad en daad bij. Tijdens de finale stelden de juryleden kritische vragen en trok zich daarna terug. Na rijp beraad koos de jury team 1: Social Airbnb van woningcorporatie Talis. 

De Raad van Inspiratie vormde de jury en was unaniem: 'Het mooie van dit project is dat het niet is opgehangen aan een organisatie, maar dat de organisatie dienend is aan de oplossing. Daarmee is deze overal toepasbaar.'

Finale

De finale was een feestje in de Broodfabriek in Rijswijk. De vele corporatiemedewerkers en hun samenwerkingspartners erkenden dat leefbaarheid en woonoverlast moeilijk op te lossen zijn. Uit de Corporatiemonitor Woonoverlast blijkt ook dat de overlast vooral toeneemt.

De Innovatiechallenge heeft een aanzet gegeven aan vernieuwende antwoorden. De deelnemers hebben naar eigen zeggen nu wel beter in beeld bij wie ze terechtkunnen bij leefbaarheidsvraagstukken. De bezoekers nemen de lessen van de Raad van Inspiratie en de creatieve oplossingen mee naar huis.

Getekend verslag finale innovatiechallenge