Leefbaarheidsinterventies in een handige toolbox

Expert
Simone Boeren
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling

In wijken waar gewerkt wordt aan leefbaarheid zet Vidomes interventies in met als doel het verbeteren van de woonbeleving van huurders in hun woongebouw of buurt. Multidisciplinaire teams werken aan deze interventies in de vijf gemeenten waar de corporatie actief is.

Om de interventies en hun effect beter deelbaar en kopieerbaar te maken ontwikkelde een trainee, op verzoek van Jo-Anke van Dam, adviseur strategie en innovatie bij Vidomes, een toolbox. Hierdoor is kennisversnippering nu verleden tijd.

Toolbox met zeven thema’s

De toolbox is opgesteld in Excel en heeft zeven thema’s waaronder sociale veiligheid, schoon en heel, en sociale leefbaarheid. Elk thema heeft weer subonderwerpen. Sociale leefbaarheid is bijvoorbeeld opgedeeld in: elkaar groeten/kennen, samenleven, thuis voelen, betrokkenheid en woonomgeving. Op al deze onderwerpen zijn interventies beschikbaar via tabbladen in het Excelbestand. Ook is voor elke interventie een methode uitgewerkt om het effect van de ingezette interventie te bepalen.

Moestuin en groen balkon

Vidomes werkt nog maar kort met de toolbox en de eerste acties zijn al in gang gezet. De laagdrempeligheid van de toolbox is een grote plus. ‘Eén van onze recentere interventies is de aanleg van een gemeenschappelijke moestuin. Een aantal bewoners wilde deze moestuin zelf onderhouden. Zij doen dit in overleg met de wijkbeheerder. Dit verhoogt de sociale cohesie en de betrokkenheid van de bewoners. Bijkomend voordeel is dat de gemeenschappelijke tuin er netjes en uitnodigend uitziet’, licht Van Dam toe.

Resultaten meten

Het laatste thema in de toolbox is het effect van de meetmethodes. Naast de reguliere evaluaties, kun je met de toolbox ook tussentijds evalueren.  Van Dam: ‘Dit heeft als voordeel dat het ‘de deur opent voor het goede gesprek’, zowel intern met collega’s als extern met huurders. Hierdoor kun je beter en sneller (bij)sturen’.  

Veerkrachtkaarten

De toolbox van Vidomes is effectief in te zetten bij de veerkrachtkaarten die sinds dit voorjaar voor corporaties beschikbaar zijn in het Aedes-datacentrum. De veerkrachtkaarten signaleren wat de situatie is in de buurten waar corporaties woningbezit hebben. Buurten waar de veerkracht ontbreekt, zijn gevoelig voor leefbaarheidsproblemen.

Lees meer over de veerkrachtkaarten en hoe je deze kunt toepassen.

Kijk ook eens bij