Praatplaat biedt inspiratie om te werken aan leefbaarheid

Praatplaat 12 januari 2021
Expert
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling

Hoe kun je sturen op een leefbare wijk? Om corporaties en hun partners te helpen, is er nu een handig overzicht van mogelijke interventies. Met tientallen voorbeelden uit de praktijk.

Op veel plekken staat de leefbaarheid onder druk, vooral in wijken met veel corporatiewoningen. Dat blijkt uit het rapport Veerkracht in het corporatiebezit. De vraagstukken verschillen per wijk en per gemeente. Een succesvolle aanpak vraagt dan ook om lokaal maatwerk en om een pakket aan maatregelen die elkaar versterken. Inmiddels zijn er talloze mooie voorbeelden van effectieve interventies en ‘knoppen’ om aan te draaien. Deze zijn nu overzichtelijk weergegeven in een zogenoemde praatplaat.

Handvat voor gesprek

Samenwerking met andere partijen om leefbaarheid te verbeteren is essentieel. De praatplaat biedt een handvat voor het gesprek met partners of collega’s over wat er lokaal moet gebeuren en welke interventies daarbij passen. De praatplaat toont 25 interventies die verdeeld zijn in vijf thema’s: bewonerssamenstelling, bestaande woningvoorraad, nieuwbouw, sociaal beheer en lokale samenwerking. Interventies zijn er op verschillende niveaus: per woning, straat, wijk, dorp of stad. De praatplaat geeft volop inspiratie om samen te werken aan een vitale wijk.