Team 1 Nieuwe arrangementen Wonen, Zorg & Welzijn

Nieuws Nieuws · 26 september 2019

Team 1 van de Innovatiechallenge Leefbare buurten en wijken 2018-2019 werkte kort samengevat aan de startvraag: hoe komen we – in de ruimtes die nu ontstaan – tot nieuwe bestuurlijke arrangementen binnen samenhangende aanpakken op het gebied van wonen, zorg en welzijn? Hieronder volgen verslagen en interviews met de vraageigenaar en de moderator. Op 26 september werden tijdens het slotevenement de winnende teams bekend gemaakt. Team 6 won de Publieksaward en de Juryaward werd uitgereikt aan team 1. 

Team 1, van Talis en winnaar van de Juryaward, over de Innovatiechallenge en hun vernieuwende oplossing: Hoe kunnen we er voor zorgen dat mensen hun talenten aanwenden om elkaar te leren kennen, zodat – als het nodig is – ze elkaar kunnen vinden?

Tekening innovatiechallenge

'Deelname aan de Innovatiechallenge leverde een mooie reis op met een groep enthousiaste deelnemers van organisaties uit verschillende sectoren. We hebben geleerd om op een andere manier tot oplossingen te komen. Om samen vanuit de behoefte van de huurder, cliënt, bewoner, patiënt te denken, door hun leefwereld op te zoeken en verhalen en beelden op te halen, door onze aannames te toetsen. Om er vervolgens om er achter te komen dat we niet aansloten bij de behoefte van de bewoners, waarna we opnieuw naar onze huurders gingen luisteren om uiteindelijk een oplossing te bedenken. Die kwam er in mei 2019. Naast een idee voor het experiment heeft deze gezamenlijke reis ook meerwaarde opgeleverd in onderlinge relatie en in het begrip voor elkaars perspectief.'

Logo innovatiechallenge

Excursie naar wijk de Meijhorst in Nijmegen op 29 november 2018

De wijkagent, welzijnswerker, coördinator sociale wijkteam, wijkbeheerder en wijkadviseur van Talis deden hun verhaal over de wijk. Vervolgens werden ze al wandelend door de wijk werden ze bevraagd over hun dromen door team 1. Tijdens het eerste werkatelier is gestart met de verkenning. Nu in de Meijhorst halen we beelden op die als input dienen voor het werkatelier op 13 december in Amsterdam.

Excursieverslag

'We houden ons in team 1 bezig met de vraag: ‘Wat is nodig om kwetsbare en niet-kwetsbare mensen prettig te laten wonen in de wijk? Wat is er dan vervolgens van een bestuurder nodig? En hoe zorgen we voor een duurzame bestendiging van de oplossing?’. Tussen werkatelier 1 en 2 hebben we verschillende activiteiten ondernomen. Zo hebben een aantal eerstejaars studenten Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in de wijk Meijhorst onderzocht wat ‘thuis’ voor de bewoners betekent. De studenten maakten daarvan een filmpje:

Werkatelier 2

We hebben tijdens werkatelier 2 veel tijd genomen om in een interviewcarrousel echt te doorgronden wat er zich in een wijk als Meijhorst afspeelt. De gesprekken hebben we als team besproken en op basis daarvan maakten we persona’s. We zijn er als team klaar voor om richting de oplossing te gaan bewegen tijdens het volgende werkatelier. In de tussentijd zullen we zeker niet stilzitten!' 

Verslag Werkatelier 2

Werkatelier 3

Het werkatelier heeft ons verrassende inzichten opgeleverd. We vragen ons af: moeten we wel iets ‘anders’, iets innovatiefs doen? Of moeten we blijven doen wat we nu al doen, maar dan meer en met meer betekenis? Daar gaan we verder mee aan de slag. 

Werkatelier 4

Het team kreeg een compilatie van het gesprek te zien dat tussen werkatelier 3 en 4 is gehouden met een huurderspanel. Na uitleg over hoe je een verhaal goed kunt brengen, heeft het team het idee gepresenteerd aan de Raad van Inspiratie. Deze stappen in het laatste werkatelier leveren energie op voor het vervolg van de Innovatiechallenge. 

Verslag Werkatelier 4