Team 3 Nieuwe coalities in een sociale en fysieke infrastructuur voor goed samen leven

Nieuws Nieuws · 16 augustus 2019

Team 3 van de Innovatiechallenge Leefbare buurten en wijken 2018-2019 werkte kort samengevat aan de startvraag: hoe verbinden wij samen met onze partners en onze bewoners de werelden van leefbaarheid, zelfredzaamheid en wonen? Hieronder volgen verslagen en interviews met de vraageigenaar en de moderator. Op 26 september werden tijdens het slotevenement de winnende teams bekend gemaakt. Team 6 won de Publieksaward en de Juryaward werd uitgereikt aan team 1.

Team 3, van Beter Wonen en HW Wonen, over de Innovatiechallenge en hun vernieuwende oplossingen:

Tekening innovatiechallenge

Team 3: Niemand hoeft aan de kant te staan

Iedereen verdient een leven lang fijn wonen en een kans om zijn of haar dromen na te jagen. Niemand hoeft aan de kant te staan. Toch zien wij dat door bijvoorbeeld ouderdom of armoede het voor mensen soms lastig is om mee te doen. Dit kan leiden tot eenzaamheid, uitsluiting en andere (sociale) problemen, op korte maar ook op langere termijn. Wij zijn als corporaties op zoek gegaan naar hoe wij hierin een rol van betekenis kunnen spelen en bijdragen aan een inclusieve samenleving. Ofwel: wat kunnen we vandaag concreet doen om (alvast) te werken aan een leven lang fijn wonen voor iedereen?

Twee experimenten

Bij onze beide experimenten ligt de kracht van het idee erin dat we heel concreet aansluiten bij wat onze huurders vandaag nodig hebben of graag zouden willen. Door hierover te praten, ontstaat er als vanzelf een gesprek over wensen die wat verder in de toekomst liggen. In Almelo bij BeterWonen gebeurt dat via de Droommakelaar, die dromen ‘vangt’ en kijkt wat nodig is om deze waar te maken. In de Hoeksche Waard bij HW Wonen gebeurt dat door samen te wandelen door de wijk en parels zichtbaar te maken en te verbinden tot een Parelketting van de wijk. Omdat de parels en de dromen vanuit de bewoners zelf komen, zijn zij ook direct betrokken bij de oplossingen. Dit geldt ook voor andere partners in de wijk: samen denken, samen doen. Zo ontstaat er nieuwe energie in de wijk, ontstaan er nieuwe verbindingen en worden bewoners en partners samen in actie gezet op onderwerpen die zij zelf belangrijk vinden.

De Innovatiechallenge heeft ons opgeleverd dat de oorspronkelijke vraag een sterk beleidsmatig karakter had, maar de oplossingen nu heel concreet vanuit bewoners zelf zijn geformuleerd. Tegelijk houden wij als corporatie het brede plaatje goed in het oog. Zo dragen de praktische oplossingen van vandaag ook werkelijk bij aan de uitdagingen van de toekomst. De innovatiechallenge heeft ons tot anders denken aangezet. En na anders denken komt anders doen. Dit doen we samen met bewoners en partners in de wijk. In Oud-Beijerland door het maken van een parelketting en in Almelo met de realisatie van een droompunt. Zo kijken wij naar de kracht van een wijk en van mensen zelf om die kracht vervolgens te gebruiken als springplank naar een mooie toekomst. Een toekomst waarin iedereen volwaardig kan meedoen.

Logo innovatiechallenge

Verslag Werkatelier 1

Team 3 richt zich op nieuwe coalities in een sociale en fysieke infrastructuur voor goed samen leven op het gebied van leefbaarheid, zelfredzaamheid en wonen. Vraageigenaren Peter van der Hout, directeur-bestuurder van Beter Wonen en Susan van der Steen, lid van het bestuursteam HW Wonen, lichtten hun vraag toe in een aantal punten:

 • Huurders/bewoners ervaren soms belemmeringen vanwege leeftijd/omstandigheden/bestedingsruimte
 • We krijgen steeds meer te maken met de effecten van armoede (BW) en langer zelfstandig wonen (HW)
 • Er is een toenemende tweedeling in de wijk/stad, stigmatisering, niet mee kunnen doen aan de samenleving door gezinnen/personen.
 • Deze effecten manifesteren zich onder andere binnen het fysieke domein, terwijl een effectieve oplossing slechts in samenwerking met een diversiteit aan partners gestalte kan krijgen
 • Onze inzet als corporaties is gericht op het bieden van een goed thuis voor huurders. Dat gaat voor ons verder dan de stenen en het comfort van de woning. Hoe bereik je dat de bewoner zich trots en thuis voelt in de wijk?
 • Onze vragen: Hoe kun je fysiek en sociaal op een goede manier verbinden? Hoe word je van huisbaas partner in de wijk? Hoe voorkom je dat je daarbij ‘in de valkuil van de goede bedoelingen’ belandt? Hoe kom je van goede intenties naar écht doen met partners in de buurt/wijk? Hoe kom je tot andere manieren van samenwerken/coalities/organiseren? Voor nu en in de toekomst?

In het gesprek zijn meerdere punten benoemd ter aanscherping van de vraag. De inzet is gericht op het bieden van een goed thuis voor de bewoners nu en in de toekomst. Komende weken werken we deze vraagstelling nader uit op basis van de verkregen feedback en opgedane inzichten. Aan elkaar vragen we als projectteam weer gerichte feedback. 

Verslag Werkatelier 1

Werkatelier 2

Na de afsluitende pitch en de middag, leidde de inzichten bij team 3 tot verdere aanscherping van de vraag:

Hoe komen we om mensen te stimuleren om mee te doen met wat zij kunnen en willen, tot effectief samenspel in wijken en buurten waar (sociale) uitsluiting van bewoners door ouderdom of beperkte bestedingsruimte een risico is? Hoe zorgen we dat dit samenspel aansluit bij de concrete wensen, behoeften en mogelijkheden van de bewoners? 

Verslag Werkatelier 2

Mensen zitten op stoelen in een kring bij elkaar
Verbinding is noodzakelijk om tot beweging te kunnen komen (vraageigenaar)

Werkatelier 3

Wat blijft ons bij als opbrengst van deze dag?

 • Sluit zo veel mogelijk aan bij wat er al is in de wijk. Ga niet van alles toevoegen.

 • Soms moet je eerst stappen terugdoen, een lange adem hebben en vooral volhouden.

 • Werk aan een welkom, vertrouwensband en écht contact met bewoners.

 • Begin klein en bouw uit bij succes. Start niet te groot.

 • Zoek naar een hanteerbare schaal. Is er voldoende organiseermassa in de wijk aanwezig?

 • Het gaat om wederkerigheid, halen en brengen. Denk daarbij vanuit de bewoner.

 • Maak gebruik van bewoners, ‘aanjagers’, professionele ondersteuning en ambassadeurs.

 • De doelgroep zelf zal vertrouwen moeten hebben/krijgen in wat er gebeurt. Welkom doen voelen!

 • Het gaat sterk om organiseren en faciliteren van zaken.

 • Houd de energie vast, niet te veel regels (handelingsruimte nodig).

 • Maak ook gebruik van lijn gezondheid, talenten, kracht, opleidingen, stages, sport etc.

En ten slotte; mooi initiatief en concept in Nijmegen (onderwijsallianties dwars door de stad). Er is veel gaande. Interessant om te verkennen voor de eigen gemeente. En een mooie verrijking en inspiratie met actieve inbreng van alle teamleden, gasten en ontmoetingen! 

Verslag Werkatelier 3
 

Werkatelier 4

In dit vierde werkatelier zijn we vooral aan de slag gegaan met de verdere vormgeving en uitwerking van beide experimenten. De twee vraageigenaren gaan ieder een eigen lokaal experiment uitvoeren in een van de eigen wijken. De sessie startte met een toelichting van de vraageigenaren op ‘wat er is’ en waaraan zij met het team verder willen werken tijdens dit atelier. Voor HW Wonen is dat het idee van de parelketting in de wijk en voor Beter Wonen een ontmoetingspunt in de wijk. 

Verslag werkatelier 4