Leefbare en veilige wijken

Woningcorporaties investeren veel om wijken en buurten leefbaar en veilig te houden. Toch gaat de leefbaarheid in veel buurten met corporatiewoningen achteruit: mensen voelen zich onveiliger en de overlast neemt toe. Woningcorporaties roepen daarom op tot een verbeterde en gezamenlijke wijkaanpak, óók met inzet van de bewoners zelf.

Experts
Simone Boeren
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling
Pieter van Hulten
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Handreikingen & instrumenten

Gegevensdeling

Praktijkvoorbeelden & onderzoek

Veerkrachtkaarten

Bekijk in deze video hoe je de veerkachtkaarten kunt inzetten

Per mei 2022 zijn de veerkrachtkaarten vernieuwd en is de online omgeving in het Aedes-datacentrum aangepast. Met de vernieuwde kaarten krijg je een actueler inzicht in de veerkracht van wijken en buurten.