Robin van Leijen

Belangenbehartiger
Afdeling Belangenbehartiging Publieke Zaak
Robin van Leijen

Voor Aedes ben ik verantwoordelijk voor de belangenbehartiging bij de EU. Ik onderhoud contacten met de Europese Commissie, Europarlementariërs en onze Europese koepelorganisatie Housing Europe. Dossiers waar ik mij mee bezig houd zijn de Europese duurzaamheidsplannen (FF55), Europees aanbesteden en staatssteun.