De Aedes-forecast gaat inzicht geven in de plannen van corporaties

Nieuws Nieuws · 16 december 2022
Expert
Barend van de Kraats
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

In 2023 start Aedes met een nieuwe monitor: de Aedes-forecast. Hierin houden we periodiek en op regionaal, provinciaal en landelijk niveau bij hoe het staat met de uitvoering van de plannen die corporaties hebben gemaakt in de Nationale Prestatieafspraken. Naast cijfers brengt de forecast in kaart welke knelpunten er zijn op de verschillende thema’s.

Welke data staan in de Aedes-forecast?

De Aedes-forecast kijkt naar de plannen voor de komende jaren en signaleert knelpunten. Hoe staat het met het aantal nieuw te bouwen sociale woningen? Hoeveel woningen zijn eind van het jaar geïsoleerd? En wanneer verwachten we nieuwe ouderenhuisvesting gereed te hebben? Dat zijn slechts enkele vragen die corporaties beantwoorden in de Aedes-forecast. 

De forecast vergelijkt geen corporaties onderling. Het brengt alleen feitelijk in beeld welke landelijke ambities er zijn en welke bijdrage corporaties in de regio leveren. De data  laten zien wat er gerealiseerd kan worden en waar er nog moet worden bijgestuurd. Dit kunnen corporaties vervolgens gebruiken om met elkaar en met stakeholders het gesprek aan te gaan.

Op 20 februari 2023 hebben alle eerste aanspreekpunten van corporaties een voorzittersmail ontvangen met hun unieke links naar de verschillende uitvragen.