Nationale Prestatieafspraken

Op 30 juni heeft Aedes de Nationale Prestatieafspraken volkshuisvesting getekend met de Woonbond, VNG en het Rijk. De ondertekening werd mogelijk na een extra algemene ledenvergadering waarop 95% van de leden instemde met de voorgestelde afspraken. Martin van Rijn: 'Met het akkoord nationale prestatieafspraken volkshuisvesting tekenen we voor de toekomst.'

De Nationale Prestatieafspraken kort uitgelegd

In deze video vertellen we je in 4 minuten wat de belangrijkste afspraken betekenen.