27 Woningcorporaties investeren 23 miljard in sociale huurwoningen in grote steden

Zeven-en-twintig grootstedelijke corporaties bouwen de komende vijf jaar 52.000 nieuwe huurwoningen en ze verbeteren en verduurzamen 238.000 huizen. Dat betekent dat ze samen in vijf jaar 23,4 miljard euro investeren in hun woningvoorraad. Dat blijkt uit de Investeringsmonitor die het samenwerkingsverband De Vernieuwde Stad (DVS) op 16 juni 2020 publiceerde.

De 27 grote, stedelijke corporaties werken samen in het netwerk DVS. Samen beheren zij ongeveer een miljoen sociale huurwoningen. Ze schroeven hun gezamenlijk investeringsprogramma flink op om het grote woningtekort in de gespannen woningmarkten in de grote steden tegen te gaan. Ook willen ze het tempo van kwaliteitsverbetering en verduurzaming van woningen verhogen, wat in de steden een complexe en kostbare opgave is.

Investeringsmonitor DVS 2020

  • De 27 corporaties investeren 23,4 miljard euro in nieuwbouw en woningverbetering in de periode 2020-2024. Dat is 3,4 miljard meer dan de eerdere raming voor de periode 2019-2023.
  • Dat betekent dat er 52.000 woningen nieuw worden gebouwd en dat er 238.000 huizen opgeknapt en verduurzaamd worden.
  • De verduurzaming gaat zo steeds sneller: in 2023 heeft de helft van alle woningen van de 27 corporaties energielabel B of hoger.
  • De omvang van de woningvoorraad bij de DVS-corporaties blijft stabiel, omdat er ook huizen gesloopt en verkocht worden. Er wordt vooral verkocht aan andere woningcorporaties in het land, met name door Vestia en Mooiland. Die woningen blijven behouden voor de sociale huursector.
  • De corporaties zouden graag nog meer investeringen doen, maar dat wordt geremd door zowel stijging van de bouwkosten (met 21 procent) en hoge belastingdruk voor corporaties. Zonder de verhuurderheffing hadden ze 20.000 meer woningen kunnen bouwen, aldus DVS.