Aedes-Magazine 4/2021: Tempo in nieuwbouw

Nieuws Nieuws · 9 december 2021
Experts
Margriet Pflug
Contentspecialist
Natasja Verheij
Contentspecialist

Het is geen nieuws meer dat er grote woningnood heerst. Daarvoor bestaat geen Loket Makkelijke Oplossingen volgens hoogleraar Co Verdaas. Met lector Cees-Jan Pen reflecteert hij op het probleem en op de vraag of centrale regie vanuit de overheid helpt om tempo in nieuwbouw te krijgen. Topambtenaar Bernard ter Haar gaat in op het fenomeen fake sociale huur en hoe dat uitpakt voor huurders. In Zuidoost-Brabant zijn corporaties en gemeenten vergevorderd met een bouwstroom. En hoe bouwt Oosterpoort in Overasselt in een handomdraai 12 woningen?

Lees dit en meer in de online versie van Aedes-Magazine.

Geen editie missen?
Een abonnement is gratis!

‘Het loket Makkelijke Oplossingen bestaat niet’

Is nieuwbouw dé oplossing voor de schrijnende crisis op de woningmarkt? En is centrale regie vanuit de overheid een manier om dat voor elkaar te krijgen? Hoogleraar Co Verdaas en lector Cees-Jan Pen delen hun gedachten over de invulling van die rol en over mogelijke valkuilen. ‘Een minister van wonen is te beperkt.’

Econoom Bernard ter Haar over fake sociale huur

Het begrip fake sociale huur duikt steeds vaker op: sociale huurwoningen gebouwd én verhuurd door marktpartijen, zoals projectontwikkelaars en beleggers. Hoe pakt dat uit voor de huurders? Een verkennend gesprek met topambtenaar Bernard ter Haar.

12 huizen in een handomdraai

‘Er wordt heel veel over prefab gepraat, maar nog niet zoveel gerealiseerd’, vindt Wim Janssen van woningcorporatie Oosterpoort. Bij wijze van proef zette Oosterpoort in 12 dagen samen met Klokgroep in Overasselt 4 sociale huurwoningen neer en 8 betaalbare koopwoningen, alle met een houten skelet. ‘Nadelen aan prefab? Die zijn er eigenlijk niet.’

Niet alleen maar versnellen maar zelfs extra versnellen

Nederlandse woningcorporaties hebben afgesproken om 150.000 nieuwe sociale-huurwoningen te bouwen tot 2026. Dat betekent een flinke toename van de woningbouwproductie, die nu op zo’n 15.000 woningen per jaar ligt. Om deze versnelling te ondersteunen, is in 2021 de Taskforce Nieuwbouw Woningbouwcorporaties in het leven geroepen. Die brengt de knelpunten in kaart en adviseert over concrete oplossingen.