Bouwpartijen: Alleen definitieve wetgeving stikstof en PFAS helpt woningbouw

Aedes-standpunt Aedes-standpunt · 4 december 2019
Expert

Het kabinet heeft voorstellen gepresenteerd als noodoplossing voor de stikstof- en PFAS-problematiek. Bouworganisaties, Aedes, Woonbond en NVM vinden het positief dat het kabinet maatregelen treft waarmee op korte termijn de woningbouw weer op gang kan komen. Maar ze dringen wel aan op een snelle structurele oplossing.

Het kabinet heeft onlangs de Spoedwet aanpak stikstof en de Tijdelijke noodwet stikstof naar de Tweede Kamer gestuurd. Die stemt hierover op 5 december 2019. Daarnaast kondigde minister Van Veldhoven (BZK) een tijdelijke verruiming aan van de PFAS-normering van 0,1 naar 0,8 microgram per kilo grond. Het pakket noodmaatregelen moet enerzijds de Natura-2000 gebieden sparen en anderzijds ruimte creëren voor de nieuwbouw van woningen.

Met de ruimte die er nu is, kunnen volgens het kabinet 75.000 woningen worden gebouwd. Aan de andere kant zijn de noodmaatregelen te gecompliceerd en laten die te veel onzekerheden bestaan, aldus Aedes, Neprom, Bouwend Nederland, NVB-Bouw, IVBN, NVM en Woonbond in een brief van 4 december 2019 aan het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer.

Structurele oplossingen nodig

Zonder definitieve wetgeving voor stikstof en PFAS blijven bouwprojecten stil liggen en loopt het woningtekort verder op. De ondertekenaars doen een uitdrukkelijk verzoek de noodmaatregelen snel te behandelen. Daarnaast zijn op korte termijn structurele oplossingen nodig die welvaart, welzijn en natuur verder helpen. Alleen dan komt er een einde aan de grote onzekerheid bij provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en bedrijfsleven en kunnen bouwprojecten worden (her)start.

Lees de brief van Aedes, Neprom, Bouwend Nederland, NVB-Bouw, IVBN, NVM en Woonbond