Bouwstroom levert tijdwinst op alle fronten

Nieuws Nieuws · 21 november 2022
Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Sneller, innovatiever en goedkoper bouwen kan met een bouwstroom. In verschillende regio’s werken corporaties samen in een bouwstroom. Bijvoorbeeld in Noord-Holland. Daar heeft een groep corporaties concrete plannen voor ruim 4.000 woningen. Harry Platte, directeur-bestuurder van Parteon, ziet eigenlijk alleen maar voordelen van werken in een bouwstroom.

‘Zo’n 2,5 jaar geleden begonnen we met een aantal corporaties met slimme bulkinkoop. Dat hebben we doorontwikkeld naar innovatie van een deel van de bouwketen. Maar voordat je concreet met elkaar aan de slag gaat, moet je eerst de neuzen dezelfde kant op hebben. Spreek je dezelfde taal? Heb je hetzelfde doel? De volgende stap was een uitvraag in de markt, waarop zo’n 100 partijen reageerden. Na de nodige selectierondes zijn daar 6 partijen uitgekomen. Allemaal heel verschillend: van gevestigde bedrijven tot startups. Die diversiteit is goed, zo krijgen we een sterk samenspel.’

Ruim 4.000 woningen

‘We hadden wat aanlooptijd nodig, maar nu gaat het snel. In een paar maanden tijd hebben we concrete plannen gemaakt voor de bouw van 1.150 woningen, die volgend jaar in voorbereiding gaan. De komende maanden komen daar nog ongeveer 3.000 woningen bij. Dat wil niet zeggen dat we nu op onze lauweren kunnen rusten. De volgende stap is het vergunningstraject. Daar valt nog enorme winst te behalen, de overheid kan daarbij echt helpen.’

Versnellen verlenen vergunningen

‘Naast de bouwstroom hebben we geëxperimenteerd met een vergunning in 1 dag. Dat werkte bij de een beter dan bij de ander. De gemeente Zaanstad, Rijksvastgoedbedrijf en BZK werken nu aan een methodiek voor een radicale versnelling in het afgeven van vergunningen. Die methodiek is in eerste instantie voor flexwoningen, maar zal uiteindelijk ook toepasbaar zijn voor permanente woningen. Daarnaast moeten we de processen zo inrichten dat aan de voorkant al duidelijk is welke eisen gelden. Dat je bijvoorbeeld niet aan het einde van het traject weer terug moet naar de tekentafel omdat je niet voldoet aan de welstandseisen. Dat scheelt al heel veel tijd.

Groot voordeel van werken in een bouwstroom is werken met standaarden. Dan kun je standaardonderdelen van de productie laten certificeren, zodat de gemeente de keuring van die specifieke onderdelen kan overslaan. Dat is voor iedereen gunstig, want gemeenten hebben een groot capaciteitsprobleem.’

Kijk ook eens bij

Uitbreiden bouwstroom

‘Behalve heel veel tijd, bespaar je met een bouwstroom ook veel geld, doordat je gezamenlijk inkoopt. Fabrikanten zijn verzekerd van een constante stroom opdrachten, wat gunstig is voor de prijs. Daarnaast scheelt bouwen in de fabriek heel veel afval. Grote voordelen dus. Toch is een bouwstroom geen quick fix. Zeker in het begin heb je veel geduld nodig. Maar als je doelen eenmaal  vaststaan, kan het heel snel gaan. En dan kun je echt flinke stappen zetten. In de tweede helft van 2023 hopen we zover te zijn met de NH Bouwstroom dat ook andere corporaties kunnen meedoen. Zo hoeft niet iedereen de voorinvesteringen in het hele ontwikkelproces van een bouwstroom zelf te doen. En de bouwstroom wordt stabieler door de toegenomen omvang. Win-win dus.’

Kijk ook eens bij