Bouwvergunning in 1 dag

Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

In Noord-Holland werken 3 corporaties en 4 gemeenten samen in de pilot ‘Bouwvergunning in 1 dag’: door conceptueel te bouwen kan het vergunningstraject worden verkort. De gemeente Purmerend en woningcorporatie Intermaris ging hiermee aan de slag en ontvingen daarom van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de stimuleringsprijs ‘De Gouden Eendagsvlieg’.

Door conceptueel te bouwen kan het verlenen van bouwvergunningen een stuk eenvoudiger. Thijs Kroese, wethouder in Purmerend en Cees Tip, directeur van Intermaris staken de koppen bij elkaar en zetten stappen voor een nieuwe, snellere werkwijze. Het Expertteam Woningbouw van RVO hielp hierbij.

Door samenwerken sneller een bouwvergunning

‘Bij conceptueel bouwen werk je met standaarden. Dat betekent dat je in principe maar 1 keer een vergunning hoeft af te geven voor de bouwkundige kwaliteit’, vertelt Kroese. Door in de voorbereiding al samen op te trekken en de plannen af te stemmen, ben je veel minder tijd kwijt voor de vergunningverlening. Normaal gesproken bemoeit een gemeente zich niet met de uitwerking van de plannen en reageert pas als de corporatie die heeft uitgewerkt. Tip: ‘Als aanvrager wordt je nog wel eens teruggestuurd naar de tekentafel. Doordat we onze plannen nu gezamenlijk uitwerken, is die afstemmingsronde niet meer nodig.’

Tip ziet conceptueel bouwen als een puzzel: ‘In de fabriek laat je stukjes van die puzzel produceren. Vervolgens kijken wij met de gemeente hoe we die puzzel in elkaar zetten. Heb je dat voor 1 project gedaan en een vergunning gekregen? Dan hoef je de volgende keer bij gebruik van dezelfde puzzelstukjes, niet opnieuw een vergunning aan te vragen.’

Anders denken

Wat is er nodig om tot een succesvolle samenwerking te komen, zodat het bouwproces wordt verkort? Volgens Kroese gaat het om een andere manier van denken: ‘Als je je als gemeente traditioneel opstelt door ervan uit te gaan dat jij de plannen van de corporatie beoordeelt, lok je een traditionele werkwijze uit. Al die oude ideeën moet je loslaten. Bekijk mét de corporatie wat je stad nodig heeft en wat er mogelijk is.’

Gemeenten en woningcorporaties moeten dus allebei bevoegdheden en rollen loslaten, maar aan de andere kant zich ook bemoeien met de plannen en ideeën van de andere partij. Dat blijkt ook uit de nieuwe Omgevingswet, die uitgaat van samenwerkende partijen. Tip: ‘Je moet elkaar iets gunnen en niet bang zijn daardoor je eigen positie te verliezen. Je speelt de wedstrijd samen.’

Doorgaan met de samenwerking

Purmerend en Intermaris willen zeker op deze manier door blijven werken. Of het altijd zo snel kan en of iedere regio zo kan werken, hangt af van de situatie. Hoe eerder je met elkaar om de tafel gaat zitten, hoe groter de kans op succes. Tip: ‘Je hebt onderling vertrouwen nodig en de intrinsieke wil om er met elkaar uit te komen.’ Kroese vult aan dat de houding van de mensen die het werk uiteindelijk doen, doorslaggevend is. ‘Als bestuurders kun je het snel met elkaar eens worden, maar de hele organisatie moet erin geloven. Zet de luiken open en zorg dat je elkaar vaak ziet en spreekt. Dat helpt echt!’

Ook de gemeenten Hoorn, Zaanstad en Heerhugowaard en de woningcorporaties Woonwaard en Parteon doen mee aan de pilot 'Bouwvergunning in 1 dag'.