BZK-factsheet Stikstof en woningbouwplannen

Een uitspraak van de Raad van State over de aanpak van stikstof kan ook gevolgen hebben voor woningbouwplannen. Het ministerie van BZK maakte een factsheet met meer informatie. Aedes inventariseert waar corporaties er in de praktijk al mee te maken hebben.

De Raad van State heeft besloten dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden. Dit maakt het een stuk ingewikkelder om ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder woningbouw, te realiseren. Voor veel ruimtelijke ontwikkelingen is nu een vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming ('natuurvergunning') vereist. Voor bestemmingsplannen geldt weliswaar geen vergunningsplicht, maar ook bestemmingsplannen moeten aan de eisen van de Wet Natuurbescherming voldoen.

Meer informatie in BZK-factsheet

Het ministerie van BZK heeft een Factsheet Woningbouwplannen opgesteld dat inzicht geeft in de gevolgen. Dit factsheet wordt regelmatig geüpdatet. U vindt altijd de meest recente versie op volkshuisvestingnederland.nl. Via deze site kunt u ook vragen stellen of aanvullingen doorgeven.